logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Carotiskirurgi (KAK)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i karkirurgi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

6.
desember
2024
  1. 06. des. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 06. des. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Karkirurgi

Arrangør

Hvor

OUS, Rikshospitalet (mer info kommer)

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i én dag og går som hovedregel annethvert år på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 40 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset er anbefalt for LIS i karirurgi, men kan også være av interesse for LIS i kirurgi, nevrologi, nevrokirurgi, radiologi, øre-nese-halssykdommer og andre med interesse for cerebrovaskulær sykdom relatert til sykdom i precerebrale kar.

Foreleserne representerer flere spesialiteter, og målet med et tverrfaglig kurs er også å stimulere til økt tverrfaglig samarbeid i klinisk praksis.

Etter endt kurs skal LIS ha fått oppdatering vedr. diagnostikk, behandlingsindikasjoner, ulike behandlingsmodaliteter og resultater ved behandling av cerebrovaskulærsykdom i a.carotis interna og andre precerebrale kar.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Supraaortal sykdom
KAK-038 Karotisstenose
KAK-039 Karotisendarterektomi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi RegUt HV beskjed.

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Kursleder: Beate Lindberg, beate.rikken.lindberg@ous-hf.no

Opptakskriterier 

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 3800,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. 
Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt