logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Dermatopatologi (HUD, PAT)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i hud- og veneriske sykdommer og patologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

22.
mai
2024
2 dager
  1. 22. mai 2024
  2. 23. mai 2024

Tid og sted

Når

  1. 22. mai 2024
  2. 23. mai 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialiteter

Hud- og veneriske sykdommer, Patologi

Arrangør

Hvor

Haukeland universitetssykehus, Bikuben kurs og konferansesenter (eget bygg i sykehus parken).

Påmelding

Frist for påmelding: 04. mar. 2024

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i to dager og går som hovedregel annethvert år på våren i Bergen.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan HUD)

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan PAT)

Maks 65 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset er nasjonalt anbefalt for LIS i hud- og veneriske sykdommer, men er også godkjent som et organspesifikt patologikurs for LIS i patologi (fagområde hudpatologi).

Kursprøve i form av kasuistikker med tilhørende histologiske snitt (digitalt) besvares på forhånd, og gjennomgås som ledd i kurset.

Kurset skal gi kandidaten god kunnskap om grunnleggende hudpatologi, både ved inflammatoriske dermatoser og hudtumores. Videre skal kandidatene få god kunnskap om samhandling mellom kliniker og patolog, og beherske tolkning av kliniske opplysninger og histopatologisk beskrivelse. 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål i hud- og veneriske sykdommer*:

Diagnostikk og behandling av vanlige og viktige hud- og venerologiske sykdommer
HUD-013 Psoriasis og andre papuloskvamøse sykdommer
HUD-014 Vaskulitter
HUD-016 Bulløse dermatoser
HUD-022 Hudtumores (benigne og maligne)
HUD-024 Hudens adneks
HUD-033 Granulomatøse sykdommer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål i patologi*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse​
PAT-002 Vevsprøver - tilleggsundersøkelsesmetoderss
PAT-005 Beskjære og utføre makroskopiske undersøkelser
PAT-006 Maler og anbefalte retningslinjer for beskjæring av preparater
PAT-008​ Histologisk prepareringsteknikk
Hud
PAT-009 Sykdommer i hud​
PAT-010 Inflammatoriske tilstander​
PAT-011 Epiteliale prekankroser​
PAT-012 Epiteliale neoplasier og hyperplasier - benigne​
PAT-013 Nævi og melanocyttproliferasjoner - benigne​
PAT-014 Mesenchymale neoplasier -benigne​
PAT-015 Epiteliale neoplasier - maligne​
PAT-016 Malignt melanom - maligne melanocyttproliferasjoner​
PAT-019 Dermatitter og dermatoser - sjeldne​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kurset skal også bidra til til kompetanse i FKM LM-19, FKM LM-22, FKM LM-23 - Felles kompetansemål (Helsedirektoratet.no)

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Program

Program 22.-23. mai 2024 (PDF)

Kurskomite

Kursleder: Ingeborg Margrethe Bachmann

Lisbeth Rustad, Sura Mohammed Aziz, Trine Brevig

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

5400,- 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt