logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

ECT (VOP)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i psykiatri. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

22.
oktober
2024
 1. 22. okt. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 22. okt. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Hvor

Scandic Flesland Airport

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Påmelding

Om kurset

Kurset varer i én dag og går som hovedregel to ganger i året, på våren i Oslo og på høsten i Bergen.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Helse Sør-Øst: maks 50 deltakere. Helse Vest: maks 60 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

​​Etter kurset skal deltakerne:

 • kunne plassere ECT som behandlingsform i en kulturell, historisk og etisk kontekst
 • kjenne til holdninger, motforestillinger og faglig uenighet rundt ECT og kunne drøfte disse med pasient og pårørende
 • ha kjennskap til antatte virkningsmekanismer
 • kjenne til evidens for behandlingens effekt og bivirkninger
 • kunne identifisere pasienter med antatt god effekt av ECT
 • kjenne til hvordan tar man hensyn til ulike somatiske tilstander og relative kontraindikasjoner
 • kunne diskutere kost nytte forhold for ECT vs. annen behandling med pasienten og pårørende
 • kunne evaluere og justere faktorer som påvirker behandlingens effekt og bivirkninger, sånt som elektrodeplassering, ladning, frekvens, medisiner.
 • kunne innhente samtykke til ECT med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene og kjenne til det rettslige grunnlaget for nødretts-ECT
 • kjenne til nødvendig forberedelse til ECT og utredning før ECT
 • kunne gjennomføre adekvat behandlingsmonitorering under hvert anfall og i behandlingsforløpet, herunder gjenkjenne et adekvat epilepsilignende anfall i EEG og kriteria for å endre behandlingsparameter gjennom behandlingsserien, klinisk vurdering gjennom serien, kriteria for å avslutte ECT serien og indikasjon for vedlikeholdsbehandling
 • kunne modifisere nødvendig medisinering før under og etter ECT

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Biologisk behandling av psykiske lidelser
VOP-016 ECT - samvalg

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Helse Sør-Øst

Kursleder: Magritt Skjølsvold Ræder magrsk@ous-hf.no

Helse Vest

Kursleder: Ute Kessler og Eivind Aakhus

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 3800,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt