logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Ekkokardiografi II (HJS)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i hjertesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Hjertesykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig på våren - rullerer mellom Trondheim, Bergen og Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Helse Vest: maks 77 deltakere. Helse Midt-Norge: maks 35 deltakere. Helse Sør-Øst: maks 30 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Deltakerne skal i løpet av kurset ha tilegnet seg kunnskap om generell og avansert diagnostikk av hjertesykdommer ved hjelp ultralydteknikker. Bruk av MR, CT og nukleærmedisinske undersøkelser ved hjertesykdommer er også bygd inn i kurset.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Klaffefeil og endokarditt
HJS-019 Klaffelidelser - ekkokardiografi 
HJS-020 Klaffesykdommer - forløp, prognose og behandling
HJS-021 Klaffesykdommer - kirurgisk og kateterbasert behandling
Kardiomyopatier / Myokarditt / Perikardsykdommer
HJS-031 Perikardvæske - ekkokardiografisk vurdering 
Hjertesvikt
HJS-034 Ekkokardiografisk kartlegging - hemodynamisk evaluering

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Catherine Otto: Textbook of clinical echocardiography. Saunders 2013, Patrizio Lancellotti et al.:The EACVI Textbook of Echocardiography Second Edition, Oxford University Press 2017

Program

Tverregional kurskomite

Einar Skulstad Davidsen, Haukeland Universitetssykehus (kursleder Helse Vest)

Espen Holte, St. Olavs hospital (kursleder Helse Midt-Norge)

Helge Skulstad, OUS Rikshospitalet (kursleder Helse Sør-Øst)

Anne Rossebø

Trygve Husebye

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 8200,- 

Ved servering tilkommer 300,- per person per dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt