logo

Fagkurs

Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi (PAT)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i patologi. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

4.
desember
2023
5 dager
  1. 04. des. 2023, 10:00 - 17:00
  2. 05. des. 2023, 09:00 - 17:00
  3. 06. des. 2023, 09:00 - 16:00
  4. 07. des. 2023, 09:00 - 16:00
  5. 08. des. 2023, 09:00 - 13:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 04. des. 2023, 10:00 - 17:00
  2. 05. des. 2023, 09:00 - 17:00
  3. 06. des. 2023, 09:00 - 16:00
  4. 07. des. 2023, 09:00 - 16:00
  5. 08. des. 2023, 09:00 - 13:00

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Patologi

Arrangør

Hvor

Haukeland universitetssjukehus, Magnus Haaland kurssal, 2. etg Sentralblokken

Påmelding

Kurset varer i fem dager (38 timer) og går annethvert år på høsten i Bergen.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Program

Med forbehold om endringer

Mandag 4.12. Cervix 1

10.00-10.30 Velkommen. Praktisk informasjon og introduksjon (Lømo)
10.30-11.30 Cervix: HPV, celleforandringer og screening (Vintermyr)
11.30-11.45 Pause
11.45-12.45 Cervixcytologi. Plateepitellesjoner (Berland)
12.45-14.00 Lunch
14.00-16.00 Workshop (Berland, Vintermyr)
16.00-16.15 Pause
16.15-17.00 Workshop forts.

Tirsdag 5.12. Cervix 2 og serøse væsker

09.00-10.00 Cervixcytologi. Glandulære lesjoner (Berland)
10.00-11.00 Workshop (Berland, Vintermyr)
11.00-11.15 Pause
11.15-13.00 Workshop forts.
13.00-14.00 Lunch
14.00-14.45 Serøse væsker (Ramnfjell)
14.45 -16.00 Workshop (Ramnfjell, Haugland)
16.00-16.15 Pause 
16.15-17.00 Workshop forts.

Onsdag 6.12. Lunge og urin

09.00-09.45 Lungecytologi (Helgeland)
09.45-11.00 Workshop (Helgeland, Lund-Iversen)
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Workshop forts.
12.00-13.00  Lunch
13.00-13.45 Urincytologi (Chen)
13.45-14.45 Workshop (Chen, Lømo)
14.45-15.00 Pause
15.00-16.00 Workshop forts.

Torsdag 7.12. FNAC thyroidea og lymfeknuter

09.00-09.45 Thyroidea (Sigstad)
09.45-11.00 Workshop (Sigstad, Lund-Iversen)
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Workshop forts.
12.00-13.00 Lunsj
13.00-13.45 Lymfeknuter med tumor colli (Lund-Iversen, Helgeland)
13.45-14.45 Workshop (Lund-Iversen, Helgeland)
14.45-15.00 Pause
15.00-16.00 Workshop forts.

Fredag 8.12. Avslutning og kursprøve

09.00-10.30 Gjennomgang av kriterier (Vintermyr)
10.30-11.00 Pause
11.00-13.00 Kursprøve
13.00 Avreise

Kurskomite

Kursleder: Lars Helgeland
 
Jon Lømo, Maria Ramnefjell, Olav Vintermyr.

Deltakere

Maks 25 deltakere. 
 
LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kursavgift

NOK 7950,- 
 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Om kurset

Dette er et obligatorisk kurs i spesialiteten patologi. Det arrangeres bare annethvert år, og det gjøres en prioritering mht hvor lenge søker har igjen til spesialitet. Videre kreves erfaring med cytologisk arbeid (gjennomført cytologitjeneste i avdelingen). 

​​Kurset gir en grundig innføring i diagnostiske kriterier og praktisk cytologisk diagnostikk innen de emneområdene som behandles. Etter endt kurs og bestått kursprøve skal kandidaten være i stand til å diagnostisere vanlige typer benigne og maligne lesjoner innen eksfoliativ cytologisk diagnostikk og selekterte områder av punksjonscytologi. 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Cervix og vaginalcytologi
PAT-159 Cervixcytologisk diagnostikk
Ikke-gynekologisk exfoliativ og finnålsaspirasjonscytologi
PAT-166 Ikke-gynekologisk cytologi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Erfaring med cytologisk arbeid (gjennomført cytologitjeneste i avdelingen) kreves.

Litteratur

Grunnleggende lærebok i cytologi. Anbefalt: Cibas og Ducatman – Cytology, diagnostic principles and clinical correlates, 5. Utg, Elsevier

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kontakt