logo

Fagkurs

Farmakologi ved revmatiske sykdommer (REV)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i revmatologi. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

8.
januar
2024
2 dager
  1. 08. jan. 2024
  2. 09. jan. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 08. jan. 2024
  2. 09. jan. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Revmatologi

Arrangør

Hvor

Diakonhjemmet Sykehus

Påmelding

Kurset varer i to dager og går annethvert år på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Program

Program 8.-9. januar 2024 (PDF)

Kurskomite

Guro Løvik Goll, Overlege/post doc Revmatologisk avdeling, Gurolovik.goll@diakonsyk.no

Deltakere

Maks 40 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kursavgift

NOK 5300,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Om kurset

Kurset vil gjennomgå virkningsmekanismer og prinsipper for bruk av moderne anti-revmatiske legemidler samt gjennomgå behandling av revmatiske sykdommer hos utvalgte pasientgrupper. ​

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Inflammatoriske systemiske vaskulittsykdommer
REV-049 Legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser
Farmakologi
REV-082 Tilpasset legemiddelbehandling
REV-084 Behandlingssvikt - implikasjoner for videre behandling
Nyresykdommer
REV-142 Farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold - medisinjustering
REV-149 Nyresykdom - farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold , medisinjustering

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kontakt