logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Fosterovervåkning (GYN)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Etter kurset skal LIS kunne:

  • Forklare føtale fysiologi og forsvarsmekanismer ved hypoksi.
  • Evaluere mulighetene og begrensningene i de ulike metodene for å overvåke fosteret under graviditet og fødsel.
  • Beskrive anvendelsen av intern og ekstern registrering av kardiotokografi (CTG).
  • Tolke og evaluere CTG-registrering.
  • Tolke og evaluere av STAN og skalp blodprøver.
  • Identifisere truende fosterasfyksi og iverksette nødvendige behandling.
  • Tolke og evaluere antepartal og intrapartal overvåkning ved risikosvangerskap: diabetes, lite liv, mor med feber eller infeksjoner, overvektige mødre og veksthemming.
  • Evaluere den nyfødtes tilstand inklusive syrebase analyse i navlesnor ved fødsel.​

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

​Svangerskapsomsorg
GYN-002 Normal fosterutvikling​
GYN-017 Pregestasjonell og gestasjonell diabetes og/eller livsstilssykdommer​
GYN-024 «Lite liv»
Fødselshjelp​
GYN-034 Fosterovervåkning under fødsel​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Program

Referansegruppe fosterovervåkning ved Norsk Gynekologisk Forening:

Kurskomite: Tore Henriksen, Jørg Kessler, Heidi Overrein, Branka Yli

Kursleder: Jørg Kessler jorg.kessler@helse-bergen.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.
Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt