logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Halsdisseksjon (ØNH, MAX)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer og maxillofacial kirurgi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialiteter

Øre-nese-halssykdommer, Maxillofacial kirurgi

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan ØNH)

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan MAX)

Maks 12 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det anbefales at du tar kurset relativt sent i spesialistutdanningen.

  • Ta med egen pinsett og saks.
  • Lysforholdene på disseksjonssalen er ikke de beste, så en enkel hodelykt kan være grei å ha ved enkelte deler av disseksjonen.
  • Disseksjonskursene vil kunne medføre eksponering for formalindamp innenfor normerte grenseverdier. Fordi vanlig arbeidsmedisinsk praksis tilsier særskilt forsiktighet ved graviditet bør kvinner som er gravide, eller som planlegger å bli det i den aktuelle perioden, benytte åndedrettsvern og unngå langvarig opphold i lokaler der våtpreparater benyttes
  • Kurset har ingen kursprøve, men full deltakelse er nødvendig for å få kursbevis.

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om den kirurgiske anatomi på halsen.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål i øre-nese-halssykdommer*:

Diagnostiske prosedyrer i hode og hals
ØNH-121 Halsdisseksjon

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål i maxillofacial kirurgi*:

Traumatologi
MAX-001 Kirurgisk etablert luftvei
Hode- og halsanatomi og -embryologi
MAX-020 Lapprekonstruksjon
MAX-021 Fascieplan - infeksjonsspredning
MAX-022 Anatomivarianter
MAX-027 Halsens anatomi
Onkologi
MAX-078 Halsdisseksjon
Rekonstruktiv maxillofacial kirurgi
MAX-094 Facialisnerven
Radiologi og nukleærmedisin i maxillofacial kirurgi
MAX-375 CT - UL for vurdering av infeksjon i dypere lag av halsen

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Det anbefales at kurset tas relativt sent i spesialistutdanningen.

  • Repeter halsanatomi ved hjelp av den anatomibok du kjenner og ta denne med til kurset.
  • Repeter operasjonsveiledninger for de vanligste operasjonene på halsen.

Program

Kurskomite

Kursleder: Overlege Jon Mork jmork@ous-hf.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 5850,- (uten lunsj). 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt