logo

Fagkurs

Infeksjonssykdommer (FIM)

Ny ordning: Anbefalt kurs i del 2 indremedisin (FIM) og spesialiteten indremedisin del 3. Gammel ordning: Kurs anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

4.
desember
2023
5 dager
  1. 04. des. 2023
  2. 05. des. 2023
  3. 06. des. 2023
  4. 07. des. 2023
  5. 08. des. 2023
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 04. des. 2023
  2. 05. des. 2023
  3. 06. des. 2023
  4. 07. des. 2023
  5. 08. des. 2023

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialiteter

Akutt- og mottaksmedisin, Blodsykdommer, Endokrinologi, Fordøyelsessykdommer, Geriatri, Hjertesykdommer, Indremedisin, Infeksjonssykdommer, Lungesykdommer, Nyresykdommer

Arrangør

Hvor

Ullevål sykehus 25 laboratoriebygning Rødt auditorium 1.et

Påmelding

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Kjenne til epidemiologi, etiologi og patogenese ved infeksjonssykdommer generelt. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med de vanligste infeksjonssykdommer. Ta hånd om pasienter innlagt i sykehus med akutte og kroniske infeksjonssykdommer og kunne vurdere når det er indisert med henvisning til infeksjonsspesialist. Kunne besvare spørsmål fra allmennpraktikere om kliniske presentasjoner som kan representere infeksjonssykdommer. Kunne de viktigste prinsippene for smittevern i sykehus og forebygging av sykdom (vaksiner).

Læringsmål

Infeksjonssykdommer
FIM-108 Infeksjonssykdom - scoringsverktøy
FIM-109 Infeksjonsmedisinske tilstander
FIM-110 Truende septisk sjokk
FIM-111 Pneumoni
FIM-112 Lungetuberkulose
FIM-113 Lungeinfeksjoner (særlig smittsomme) - smitteverntiltak
FIM-114 UVI
FIM-115 Blærekateter og pyelostomikateter
FIM-116 Akutt gastroenteritt
FIM-117 Clostridium difficileenterokolitt
FIM-118 Kolecystitt - akutt
FIM-119 Hepatitter - virale
FIM-120 Erysipelas/cellulitt
FIM-121 Nekrotiserende fasciitt
FIM-124 Feber, importdiaré og andre infeksjoner hos hjemvendte reisende
FIM-125 Importsmitte av resistente mikrober
FIM-126 Infeksjon i protese, graft eller annet fremmedlegeme - Biofilm.
FIM-127 Ervervet immunsvikt

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 100 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskomite

Kursleder: Anne Ma Dyrhol-Riise, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS Ullevål
Kurskomite: Anne-Marte Bakken Kran, Torgun Wæhre og Dag Henrik Reikvam

Litteratur

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-infeksjonsmedisin/Veiledere-infeksjonssykdommer/

Anbefaler å laste ned Håndbok Infeksjonsmedisin (OUS) som app: mymedicalbooks (for iPhone og Android)

Indremedisin 1 og 2, av Kåre Birkeland, Lars Gullestad, Lars Aabakken 2017 (ISBN: 9788241207402)

Andre opplysninger

Ta gjerne med problemstillinger fra egen praksis for å drøfte med forelesere.

Presentasjonene og enkelte referanser/artikler vil legges ut på eget nettsted/dropbox for kursdeltakerne. En anbefaler at deltakerne tar med egen pc/nettbrett/mobiltelefon

Program

Program Infeksjonssykdommer (PDF)

Kontakt