logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Infeksjonssykdommer i urologien: Utredning og behandling av infeksjonssykdommer (URO)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i urologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Urologi

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i to dager og går som hovedregel annethvert år på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 50 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

​​Etter kurset skal deltakere ha og kunnskap om akutte og kroniske infeksjonssykdommer i urologi, seksuelt overførbare sykdommer, infeksjoner ved stensykdom og spesielle forhold ved urinveisinfeksjoner hos menn, kvinner (gravide) og barn. Kurset gir også en oppdatert oversikt over antibiotikabruk inkludert antibiotikaprofylakse ved urologiske prosedyrer.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Akutte skader og sykdommer i urinveiene og mannlige kjønnsorganer
URO-003 UVI - akutt og alvorlig (øvre og nedre)
Infeksjoner og inflammatoriske tilstander i nyre og urinveier
URO-049 Urinveisinfeksjoner (nedre og øvre)
URO-050 Strålecystitt
URO-051 Prostatitt
URO-052 Skrotale abscesser
URO-053 Fournier's gangren

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Program

Kurskomite

Stig Müller
Stig.mueller@ahus.no 

Ingeborg Tyldum Skogen
Ingeborg.tyldum.skogen@ahus.no 

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 5300,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt