logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Infertilitet fra diagnose til behandling (GYN)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

25.
september
2024
  1. 25. sep. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 25. sep. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Arrangør

Hvor

Rikshospitalet (mer informasjon kommer)

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i én dag og går som hovedregel årlig på høsten. Alternerer mellom Oslo, Bergen og Trondheim.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 30 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset skal gi LIS kunnskap om årsaker, utredning, behandling, oppfølging og lovverk ved infertilitet.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Reproduksjon og infertilitet
GYN-113 Reproduksjonsendokrinologi - prinsipper
GYN-114 Kvinnelig infertilitet - Bioteknologilovens bestemmelser
GYN-115 Mannlig infertilitet
GYN-116 Medikamentell behandling/ovulasjonsinduksjon, ART-assistert befruktning
GYN-117 Resultater og kvalitetskontroll - Sunnhetsaspekter hos barn - Kort- og langtidseffekter
GYN-118 Etiske betraktninger knyttet til assistert befruktning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi RegUt HMN beskjed.

Program

Under utarbeidelse. 

Program fra 16. oktober 2023 ligger i utlysningen til Legeforeningen.

Kurskomite

Kursleder: Marte Myhre Reigstad

Nan Birgitte Oldereid

Mette Haug Stensen

Ingrid Einarsveen Stål

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 3800,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.
Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt