logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Intensivmedisin for lungeleger (LUN)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i lungesykdommer. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

25.
november
2024
5 dager
 1. 25. nov. 2024
 2. 26. nov. 2024
 3. 27. nov. 2024
 4. 28. nov. 2024
 5. 29. nov. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 25. nov. 2024
 2. 26. nov. 2024
 3. 27. nov. 2024
 4. 28. nov. 2024
 5. 29. nov. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Lungesykdommer

Arrangør

Hvor

Bikuben kurs og konferansesenter, Jonas Lies vei 69, 5021 Bergen

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager (34 timer) og går som hovedregel årlig på høsten i Bergen.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 30 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurskompendium/handouts vil bli tilgjengelig digitalt. 

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • kunne velge optimal behandlingsmetode ved akutt og kronisk respirasjonssvikt.
 • kunne tolke syre-base forstyrrelser ved respirasjonssvikt.
 • kunne iverksette og justere behandling av akutt hypoksisk og hyperkapnisk respirasjonssvikt med noninvasive (NIV) metoder og ha grunnleggende kjennskap til de samme prinsipper for invasiv behandling(IV). Herunder:
  • praktisk kunnskap vedrørende valg av respiratorinnstillinger og utstyr ved NIV, inklusive tolkning og korreksjon av synkroniseringsproblemer.
  • Invasiv ventilasjonsstøtte (IV) – valg av modus og gjennomføring, oral intubasjon, trakeostomi og monitorering.
 • kunne diagnostisere og sette indikasjonsstilling for behandling av kronisk respirasjonssvikt søvn- og dagtidsrelaterte respirasjonsforstyrrelser OSAS og hypoventilasjon.
 • ha praktisk kunnskap i bruk og tilpasning av respirasjonstekniske hjelpemidler med langtidsoksygen (LTOT), CPAP, langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) og sekretmobiliserende utstyr (mekanisk insufflasjon-eksufflasjon) for pasienter med sekretstagnasjon.

Dessuten skal kurset gi fundament for etisk refleksjon omkring vanskelige avgjørelser knyttet til håndtering av akutt og kronisk respirasjonssvikt og ha kjennskap til veileder for avgrensning av livsforlengende behandling.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Respirasjonssvikt
LUN-028 Non-invasiv ventilasjonsbehandling (NIV) ved akutt og kronisk respirasjonssvikt
LUN-030 Inhalasjonsskade
LUN-031 Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)
Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser
LUN-037 Sykdommer i brystvegg, respirasjonsmuskulatur og diafragma
Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser
LUN-041 Søvnapnesyndrom og obesitas hypoventilasjonssyndrom

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Kursmatriell/foredrag i pdf format blir tilgjenglig på web fortløpende ila kurset.Tablet eller PC for lesing og notater kan være en fordel.

Litteratur 

 • ERS Practical Handbook of Noninvasive Ventilatio, Ed. Anita Simonds
 • ERS monograph – Obstructive Sleep Apnoea, Ed F Barbe & J Pepin
 • Essentials of mechanical ventilation, Dean Hess

Program

Program 25.-29. november 2024 (PDF)

Kurskomite

Kursleder: Overlege Ove Fondenes, Lungeavdelingen Haukeland Universitetssykehus og senterleder Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespirator, NKH
 
Sverre Lehmann, seksjonsoverlege lungeavd HUS, Ph.D , førsteamanuensis UiB
Solfrid Indrekvam, overlege lungeavd HUS, dr.med
Anne Berit Guttormsen, seksjonsoverlege, KSK serviceklinikk (HUS), Ph.D, professor II Universitetet i Bergen
Gunhild Holmaas, Overlege KSK serviceklinikk (HUS)

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursavgift

9950,- inkludert lunsj og pauseservering. 
 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt