logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Intensivmedisin (voksne) (ANE)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i anestesiologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

14.
oktober
2024
5 dager
 1. 14. okt. 2024
 2. 15. okt. 2024
 3. 16. okt. 2024
 4. 17. okt. 2024
 5. 18. okt. 2024
Påmelding til kurs i oktober

Tid og sted

Når

 1. 14. okt. 2024
 2. 15. okt. 2024
 3. 16. okt. 2024
 4. 17. okt. 2024
 5. 18. okt. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Anestesiologi

Arrangør

Hvor

Thon Hotel Opera

Påmelding til kurs i oktober

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Påmelding

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 75 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

​Intensivmedisin (voksne) tas på slutten av spesialiseringen​.

Etter dette kurset skal LIS: 

 1. Ha kunnskap om patofysiologi, utredning, diagnostikk og behandling knyttet til intensivpasienter.
 2. Kunne arbeide på intensivavdeling under supervisjon av spesialist i anestesiologi. 
 3. Ha forståelse for etiske problemstillinger og utfordringer knyttet til behandling av intensiv-pasienter og kommunikasjon med pasient/pårørende. 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ANE-020 Alvorlig infeksjon - retningslinjer og infeksjonskontroll
Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-041 Brannskade – basal behandling og kriterier for overflytting
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-077 Intrakranielt trykk, perfusjonstrykk, monitorering av cerebralt blodfløde med mer
ANE-136 Anestesi til pasienter med forhøyet intrakranielt trykk
Intensivmedisin
ANE-083 Generell intensivbehandling
ANE-084 Oppstart intensivbehandling
ANE-085 Fullstendig intensivforløp
ANE-086 Intensivbehandling ved livets slutt
ANE-087 Smerte og delirium under intensivbehandling
ANE-088 Ernæringstilstand - ernæringsplan
ANE-090 Skåringssystemer - intensivpasienter
ANE-092 Sirkulasjonssvikt
ANE-093 Hemodynamisk monitorering
ANE-094 Mekanisk sirkulasjonsstøtte og ekstrakorporal membran oksygenering
ANE-096 Luftveistilstander - akutte
ANE-101 Nyresvikt - renal fysiologi og biokjemi - væske-, elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelser
ANE-102 Nyreerstattende behandling
ANE-103 Gastrointestinal funksjon
ANE-104 Leversvikt - kronisk og akutt
ANE-105 Nevrologiske og nevrokirurgiske tilstander - akutte
ANE-106 Monitorering av cerebralt perfusjonstrykk, forhøyet intrakranielt trykk
ANE-108 Nevromuskulære tilstander - akutte/subakutte
ANE-113 Alvorlig infeksjon og inflammasjon - etiologi, patofysiologi, diagnostikk og behandling
ANE-114 Koagulasjonsforstyrrelser hos kritisk syke
ANE-115 Koagulasjonsforstyrrelser - akutte
ANE-116 Tromboseprofylakse
ANE-117 Organdonasjon

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Deltakerne får tilgang til litteratur på kursets nettside når de er kommet med på kurset.

Program

Program 10. - 15. juni 2024 (PDF)   (Foreløpig program)

Kurskomite

Knut Gaustad; UXGAKN@ous-hf.no , knut.gaustad@getmail.no

Torleif Lorentsen; torlor@ous-hf.no , lorentsen@vikenfiber.no

Theresa Olasveengen; uxothe@ous-hf.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt

Andre datoer

 1. Passert
  10.
  juni
  2024
  5 dager
  Intensivmedisin (voksne) (ANE)