logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Introduksjonskurs gynekologi og obstetrikk (GYN)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

28.
oktober
2024
5 dager
  1. 28. okt. 2024
  2. 29. okt. 2024
  3. 30. okt. 2024
  4. 31. okt. 2024
  5. 01. nov. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 28. okt. 2024
  2. 29. okt. 2024
  3. 30. okt. 2024
  4. 31. okt. 2024
  5. 01. nov. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel to ganger i året, på våren i Tromsø og på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 40 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kursdeltageren får bred basiskunnskap om og i faget gynekologi og obstetrikk. Vi kommer inn på mange problemstillinger man kan oppleve på en vakt og håndtering av disse. Kurset gir en grunnleggende forståelse for faget.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål:

Svangerskapsomsorg
GYN-003 Ultralyddiagnostikk og blodstrømsundersøkelser - utviklingsavvik hos fosteret
GYN-006 Vekstavvik hos fostre
GYN-011 Hypertensive svangerskapssykdommer
GYN-019 Overtidige svangerskap
GYN-023 Vannavgang
GYN-024 «Lite liv»
GYN-025 Truende preterm fødsel - cervixmåling, tokolyse og behandling med steroider
Fødselshjelp
GYN-029 Normalt fødselsforløp, fødselsmekanikk og normale fødsler
GYN-034 Fosterovervåkning under fødsel
GYN-035 Akutte fødselsproblemer
GYN-038 Operativ forløsning ved tang/vakuum
GYN-043 Skader i fødselskanalen - forebygging og behandling
GYN-044 Resuscitering av nyfødte
GYN-046 Vaginal seteforløsning
Gynekologi
GYN-053 Gynekologisk undersøkelse, vaginal ultralyd og vannscanning (SIS)
GYN-055 Selvbestemt svangerskapsavbrudd - medikamentell abort – lovverk
GYN-056 Prevensjon, prevensjonsveiledning - Lov om sterilisering
GYN-057 Spontanabort og ekstrauterin graviditet
GYN-058 Ekstrem kvalme i tidlig svangerskap
GYN-096 Kirurgiske komplikasjoner
Basale kirurgiske ferdigheter
GYN-097 Akutt abdomen – differensialdiagnoser
Gynekologisk onkologi
GYN-104 Premaligne tilstander i vulva, cervix og uterus. HPV og vaksinasjonstilbud
Gynekologisk onkologi
GYN-107 Ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer, vulvacancer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteraturforslag

Williams Gynecology, Nasjonal veileder i gynekologi, lokale veiledere, UpToDate, Legemiddelhåndboka, Obstetrics and Gynecology -BMJ Best Practice, Cochrane library, lovdata, ACOG Guidelines, NICE guidelines.

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Helse Nord

Kursleder: Eirin Haugli Falck
Kim Roger Rydeng
Birgit Hem
Ingard Nilsen

Helse Sør-Øst

Jette Stær-Jensen; jett@ahus.no  

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

Helse Nord: NOK 9700,- (inkludert lunsj)

Helse Sør-Øst: NOK 8500,- (inkluder lunsj torsdag 31. okt.)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Tidligere kursnavn

Dette kurset het tidligere "​Introduksjonskurs".

Kontakt