logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Kurs i glomerulonefritter (NYR)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i nyresykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

9.
september
2024
3 dager
  1. 09. sep. 2024
  2. 10. sep. 2024
  3. 11. sep. 2024

Tid og sted

Når

  1. 09. sep. 2024
  2. 10. sep. 2024
  3. 11. sep. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Nyresykdommer

Arrangør

Hvor

Haukeland universitetssjukehus, Bikuben kurs og konferansesenter (eget bygg i sykehusparken)

Påmelding

Frist for påmelding: 09. jun. 2024

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går hvert annet år på høsten i Bergen. 

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 30 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding. 

Beherske utredning og behandling av glomerulære sykdommer og herunder kunne anvende kunnskap om patogenese, klassifikasjon, prognose og komplikasjoner.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Nyremedisinske sykdomsbilder
NYR-004 Glomerulære sykdomsbilder - utredning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Program

Under utarbeidelse. Starttid første dag kl. 10.00, sluttid siste dag kl. 13.00.

Kurskomite

Kursleder: Thomas Knoop

Rannveig Skrunes

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 5850,-. Ved lunsj tilkommer det 300 kr pr deltaker pr dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt