logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Kurs i kognitiv terapi for rus- og avhengighetsmedisin (RUS)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

16.
oktober
2024
3 dager
 1. 16. okt. 2024
 2. 17. okt. 2024
 3. 18. okt. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 16. okt. 2024
 2. 17. okt. 2024
 3. 18. okt. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Rus- og avhengighetsmedisin

Arrangør

Hvor

Skien, Thor hotel Høyers

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 35 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Etter kurset skal deltakerne:

 • Ha økt kunnskap om biologiske og psykologiske faktorer for utvikling av problematisk rusmiddelbruk og avhengighet.
 • Forståelse av hvordan terapeutens og pasientens holdninger og verdier fremmer og hemmer terapeutiske relasjoner og påvirker beslutninger om å endre rusmiddelbruk.
 • Forstå samspillet i terapeutiske relasjoner og hvordan kognitiv terapi fremmer empati og allianse i lege-pasientforholdet.
 • Forstå ambivalens og mekanismene i beslutningsprosesser
 • Kunne anvende en kognitiv kasusformulering for å forstå samspillet mellom de ulike faktorer som bidrar til utvikling og opprettholdelse av rusmiddelbruk.
 • Ha ferdigheter i å anvende kognitiv terapi for å endre rusmiddelbruk hos pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk.
 • Kunne anvende kognitiv terapi for å behandle ruslidelser og andre psykiske lidelser samtidig.
 • Kjenne til bruken av tilbakemeldingsverktøy for å bedre effekten av terapi.

Kursene skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Behandling og psykososiale tiltak
RUS-025 Basale elementer i lege-pasient-forholdets dynamikk 
RUS-026 Psykoterapeutisk samtalebehandling -psykoterapeutisk prosess og veiledningsprosess 
RUS-027 Indikasjon for psykoterapi 
RUS-028 Terapimetoder 
RUS-029 Terapiformer - fysisk aktivitet, treningsterapi og andre terapiformer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Inger Margrete Hageberg Inger.Hageberg@borgestadklinikken.no
Torbjørn Tvedten torbjorn.tvedten@terapi.nhn.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Annen informasjon

Tog til Skien stasjon går 39 min over hele timer fra Oslo S. 15 minutter å gå / 5 min med taxi til hotellet. Med bil: Parker i bygarasjen, 4 min å gå til hotellet: Thon Hotel Høyers. Overnatting ordnes selv.

Tidligere kursnavn

Dette kurset het tidligere "Kognitiv terapi".​

Kontakt