logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Kurs i psykodynamisk terapi for rus- og avhengighetsmedisin (RUS)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i rus- og avhengighetsmedisin. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Rus- og avhengighetsmedisin

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 20 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Etter kurset skal deltakeren ha:

  • Kunnskaper om psykodynamisk teori og historie
  • Forståelse av lege-pasientrelasjon og overføring/motoverføring
  • Forståelse av forhold mellom pasientens situasjon nå og historie
  • Ferdigheter i å gjenkjenne overføringsprosesser
  • Ferdigheter i å kunne anvende psykodynamiske intervensjoner på pasienter med rus og avhengighetslidelser

Kursene skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Behandling og psykososiale tiltak
RUS-025 Basale elementer i lege-pasient-forholdets dynamikk 
RUS-026 Psykoterapeutisk samtalebehandling -psykoterapeutisk prosess og veiledningsprosess 
RUS-027 Indikasjon for psykoterapi 
RUS-028 Terapimetoder 

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Program

Kurskomite

Kursleder: Grete von der Kall
Shahram Shaygani

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding.

Tidligere kursnavn

Dette kurset het tidligere "Psykodynamisk terapi​".

Kontakt