logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Legemiddeltilgang (legemiddelutvikling, metodevurderinger, legemiddeløkonomi, legemiddelmangler og beredskap) (KLF)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i klinisk farmakologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Klinisk farmakologi

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel hvert tredje år på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 50 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Deltakerne vil få utdelt oppgave ved avslutning av kursdag 2. Oppgaven skal innleveres før og skal presenteres på 3. kursdag. Innsendt oppgave med presentasjon er nødvendig for å få bestått kurset.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Samfunnsmedisinsk virksomhet
KLF-023 Legemiddelkomitéarbeid
KLF-025 Klinisk utprøving av legemidler​
KLF-026 Regulatoriske forhold
KLF-027 Legemiddelforvaltningen​​
KLF-028 Legemiddeløkonomi
KLF-030 Forsyningssikkerhet og beredskapsarbeid

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Etter kurset skal LIS ha overordnet kjennskap til legemiddelforvaltningen og regulatoriske forhold på legemiddelfeltet, herunder gjeldende prioriteringskriterier i helsevesenet, helseøkonomiske modeller, metodevurderinger og finansieringssystemer for legemidler både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Deltakerne skal ha fått kjennskap til sentrale aktører innen legemiddeløkonomifeltet og hvilken rolle disse har, samt kjenne til regulatoriske forhold rundt legemiddelutvikling som klinisk utprøving, godkjenning og bruk av legemidler.

Videre vil det bli fokusert på anvendelse av legemiddeløkonomi i sykehus, inkludert innkjøps- og anbudsprosesser og legemiddelkomiteens arbeid.

Deltakerne skal få innføring i forsyningssikkerhet og beredskapsarbeid på legemiddelområdet, inkludert å kjenne til hvilke legemiddelberedskapslagre som eksisterer og kunne beskrive utfordringer knyttet til legemiddelmangel- og beredskap. 

Program

Kurskomite

Kursleder: Sigrid Narum uxnsig@ous-hf.no

Øyvind Melien

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 6450,- (inkl. lunsj 2 dager).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Tidligere kursnavn

Dette kurset het tidligere "​Legemiddeløkonomi".

Kontakt