logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Nasjonalt kurs i leddskader og artroskopisk kirurgi (ORT)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

27.
januar
2025
5 dager
  1. 27. jan. 2025
  2. 28. jan. 2025
  3. 29. jan. 2025
  4. 30. jan. 2025
  5. 31. jan. 2025
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 27. jan. 2025
  2. 28. jan. 2025
  3. 29. jan. 2025
  4. 30. jan. 2025
  5. 31. jan. 2025

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Ortopedisk kirurgi

Arrangør

Hvor

Scandic hotell Lillehammer

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig på våren på Hafjell. 

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 40 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Alle deltagere må ta med minst én kasuistikk som skal presenteres i plenum.

Kurshefte deles ikke ut, elektronisk kompendium blir tilgjengelig.

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om behandling av skader i ledd og bløtdeler og gi en innføring i artroskopiske teknikker.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-038 Artroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Kursleder: Sigbjørn Dimmen sidimmen@online.no

Kurssekretær: Kjersti Kaul Jenssen kjersti.kaul.jenssen@me.com 

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 8200,- (uten lunsj). Opphold på hotellet kommer i tillegg og betales individuelt.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.
Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Annen informasjon

Hotellbestilling skal gjøres på e-post til Meeting.Innlandet@scandichotels.com. Skriv hvilken dag du ankommer og hvilken dag du reiser, og referer til at du skal være med på dette kurset.

Kontakt