logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Nordisk kurs i plastikkirugi II - Rekonstruktiv plastikkirurgi ved traumer og sår (PLA)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i plastikkirurgi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Plastikkirurgi

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fire dager og går som hovedregel årlig på våren - rullerer mellom å gå i Norge, Danmark, Sverige og Finland. 

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

For informasjon om kurset, se: Nordisk Plastikkirurgisk Förening (scaplas.org)
 
Kursplassene fordeles av Nordisk kurskomite. Det er ikke mulig å melde seg på når påmeldingsfristen er passert. 
 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Traumatologi
PLA-001 Akuttkirurgiske tilstander
PLA-002 Brannskader - Kuldeskader - Etseskader
PLA-003 Infeksjoner i hud og underhud, bløtvevsabscesser og nekrotiserende fasciitt
PLA-004 Kompartmentsyndrom i ekstremiteter
PLA-005 Hode-, ansikts- og tannskader
Akutte sår
PLA-024 Sårtilheling og behandling av akutte sår
Brannskader
PLA-053 Skademekanismer og patofysiologi
PLA-054 Utbredelse, dybde og alvorlighetsgrad
PLA-055 Sårrevisjon, tangentiell eksisjon, escarotomi, fasciotomi
PLA-057 Sekundærbehandling
PLA-058 Xenograft og allograft - Dyrket egenhud
PLA-059 Ansikt, hender og genitalia
PLA-060 Væskebehandling
PLA-061 Vurdere behov for sykehusinnleggelse
PLA-062 Kompresjonsbehandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Påmelding

Vi ber om at privat e-postadresse også opplyses ved påmelding! Dersom du har bruker knyttet til jobbadresse kan privat e-post oppgis i felt for annen informasjon i påmeldingsskjemaet.
 
Ved påmelding ber vi om at du i feltet "annen informasjon som kan være relevant" oppgir hvor mye av tjenestetiden som er generell kirurgi og hvor mye som er plastikkirurgi.
 
Merk at det vil ikke være mulig å melde seg på etter at påmeldingsfristen er passert.

Kurskomite

Kursleder: Magnus Balslev Avnstorp

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

450 EUR.

Kontakt