logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Nukleærmedisin 5 - Onkologisk diagnostikk og terapi (E-læringskurs) (NUK)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i nukleærmedisin. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Når

Tidsrom: 08.01.2024 – 18.11.2024 hver mandag kl. 14:00 -14:45.

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Nukleærmedisin

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset er et nettkurs som går over ett år. Oppstart annethvert år.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 30 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Etter endt kurs skal kursdeltageren:

  • Ha god forståelse for onkologisk bildediagnostikk med ulike radioaktive sporstoff som [18F]FDG, [68Ga]DOTATOC, [99mTc]MDP, ulike PSMA-ligander og radioaktiv merkede aminosyrer
  • Ha god kunnskap om de ulike bildediagnostiske modalitetene som PET/CT, SPECT/CT
  • Ha kunnskap om PET/MR
  • Forstå grunnprinsippene av kreftbehandling ved ulike billedfunn ved de mest vanlige cancertyper
  • Kunne tolke og beskrive en PET/CT og SPECT/CT-undersøkelser med diagnostisk programvare
  • Kunne gi konstruktiv tilbakemelding til kolleger

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Nukleærmedisinske modaliteter
NUK-014 PET
NUK-015 Tumorstaging med PET
NUK-016 PET-tracere
Nukleærmedisinsk organdiagnostikk
NUK-068 Skjelett 
NUK-079 Lymfatisk system - sentinel node scintigrafi, dynamisk lymfescintigrafi og SPECT-CT
NUK-080 Lymfatisk system - sentinel node scintigrafi ved malignt melanom og cancer mammae 
NUK-081 Dopamintransporter-scintigrafi (DAT), FDG-PET/CT, PET og MIBG-hjerte 
NUK-082 Sentralnervesystem - DAT-scintigrafi og FDG-PET hjerne
NUK-083 Inflammasjon - infeksjon
Onkologisk diagnostikk
NUK-084 Malignt melanom
NUK-085 Lungekreft
NUK-086 Lymfom
NUK-087 Gastrointestinal cancer
NUK-088 Hode-hals-cancer
NUK-089 Thyreoideacancer
NUK-090 Tumores av det sympatiske nervesystemet
NUK-091 Nevroendokrine tumores
NUK-092 Hjernecancer
NUK-093 Bekkencancer
NUK-094 Sarkomer
NUK-095 PET-granskning 
Radionuklidbehandling
NUK-096 Dosimetri
NUK-099 Radionuklidterapi av skjelettmetastaser 
NUK-100 Radiopeptidbehandling
NUK-101 Radiosynovektomi og SIRT
Barn - Undersøkelser hos barn
NUK-102 Undersøkelser hos barn

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Program

Program publiseres på den nasjonale e-læringsserveren for spesialistutdanning i nukleærmedisin i Norge (Nukit.ihelse.net).

Kurskomite

Kursleder: Martin Biermann (HUS), martin.biermann@uib.no 

Anders Hodt (OUS)
Andreas Tulipan (OUS og HUS)

Opptakskriterier 

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 8200,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt