logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Obstetrikk (GYN)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 40 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset omhandler fysiologi, patofysiologi , diagnostikk og behandling av sykdommer og tilstander innen svangerskaps, fødsel, barsel og ammeperioden.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Svangerskapsomsorg
GYN-001 Normal svangerskapsfysiologi
GYN-005 Truende preterm fødsel
GYN-006 Vekstavvik hos fostre
GYN-007 Placentainnvekst
GYN-010 Flerlingesvangerskap
GYN-011 Hypertensive svangerskapssykdommer
GYN-012 Sjeldne, alvorlige tilstander i svangerskapet
GYN-014 Komplisert maternell sykdom - oppfølging av svangerskap
GYN-017 Pregestasjonell og gestasjonell diabetes og/eller livsstilssykdommer
GYN-018 Trombose og/eller trombofili
GYN-019 Overtidige svangerskap
GYN-020 Omskjæring - påvirkning på svangerskap og fødsel
GYN-023 Vannavgang
GYN-024 «Lite liv»
GYN-025 Truende preterm fødsel - cervixmåling, tokolyse og behandling med steroider
GYN-026 Truende preterm fødsel - progesteron, pessar, cerclage, fibronektintest
GYN-027 Induksjon av fødsel
Fødselshjelp
GYN-030 Smertelindring under fødsel
GYN-032 Fødsel til termin - problemstillinger
GYN-035 Akutte fødselsproblemer
GYN-045 Kompliserte forløsninger og perinatale dødsfall - oppfølging av foreldrene

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi RegUt HMN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Lenken til kompendiet sendes/publiseres før oppstart av kurset.

Program

Kurskomite

Trond Melbye Michelsen
trmi1@ous-hf.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Tidligere kursnavn

Dette kurset het tidligere "Emnekurs i obstetrikk​".

Kontakt