logo

Fagkurs

Palliasjon og smertebehandling (ONC)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i onkologi. Kursgodkjenning i gammel ordning: se under.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Onkologi

Arrangør

Datoer for kurset legges inn så snart tidspunkt er avklart med kursleder, senest seks måneder før kursstart. ​

Kurset varer i tre dager (21 timer) og går årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Program

Program 1.-3. november 2023 (PDF)

Kurskomite

Nina Aass, Avd. for kreftbehandling, OUS
Anne Kvikstad, St.Olavs Hospital
Hartwig Körner, Stavanger universitetssykehus

Kontaktinformasjon
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling
v/Cathrine Elshaug tlf 23 02 66 84

Deltakere

Maks 40 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kursavgift

NOK 5850 ,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Om kurset

Etter kurset skal kursdeltagerne ha innsikt i prinsippene bak og dokumentasjon for effekt av palliativ behandling slik at de blir tryggere i sitt møte med den palliative pasient og hans/hennes pårørende. De skal ha fått praktisk kunnskap om kartlegging og behandling av utvalgte symptomer/problemer, vite hvor de kan finne ytterligere informasjon og de skal ha fått kunnskaper om den døende pasienten. De skal også ha fått kunnskaper om trygderettigheter, refusjonsordninger og takstbruk knyttet opp mot palliativ behandling samt om ivaretagelse av pårørende.​

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

​​Generell del
ONC-001 Dosering, bivirkninger, komorbiditet, polyfarmasi og behandlingsvalg
ONC-002 Terminalfasen - vanlige plager
ONC-003 Palliativ behandling
ONC-004 Samtale med pasient og pårørende
ONC-007 Kunne opptre profesjonelt faglig, i vanskelige situasjoner, ved feilbehandling med mer
Smertelindring
ONC-027 Ulike administrasjonsformer
Akutte tilstander
ONC-028 Onkologisk ø-hjelp - diagnostisere, utrede og iverksette tiltak
ONC-029 Medullakompresjon, tumorblødning og vena cava superior-syndrom - helhetsvurdering
Komplikasjoner og bivirkninger ved kreftbehandling
ONC-030 Systemisk onkologisk behandling
Indremedisin
ONC-065 Akutt delir

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kontakt