logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Pediatrikurs 3 - Nefrologi, endokrinologi, immunologi og revmatologi (PED)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i barnesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

25.
november
2024
5 dager
  1. 25. nov. 2024
  2. 26. nov. 2024
  3. 27. nov. 2024
  4. 28. nov. 2024
  5. 29. nov. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 25. nov. 2024
  2. 26. nov. 2024
  3. 27. nov. 2024
  4. 28. nov. 2024
  5. 29. nov. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Barnesykdommer

Arrangør

Hvor

St. Olavs hospital. Nærmere info kommer.

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel en gang i året. Kuset går annethvert år i Bergen og annethvert år i Tromsø/Trondheim (alternerer).

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 50 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset bygger videre på Introduksjonskurs 1 og Introduksjonskurs 2.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Endokrinologi
PED-052 Diabetes mellitus​
PED-053 Thyreoideasykdommer​
PED-054 Kalsium/fosfat-stoffskiftet​
PED-056 Binyrebarksykdom​
PED-058 Unormal pubertetsutvikling​
PED-059 Somatisk kjønnsutvikling​
PED-060 Hypofysesvikt
Nefrologi​
PED-109 Hematuri - nyrebiopsi ved hematuri, hematuri som ledd i systemsykdom​
PED-111 Nefrotisk syndrom og glomerulonefritt - Indikasjon for nyrebiopsi​
PED-112 Hemolytisk uremisk syndrom​
PED-113 Kongenitt avløpshinder i urinveiene​
PED-114 Proteinuri -Indikasjon for nyrebiopsi​
PED-115 Akutt og kronisk nyresvikt
Immunologi, transplantasjon og revmatologi​
PED-093 Revmatiske og autoimmune sykdommer​
PED-094 Akutte immunologiske sykdommer​
PED-095 Medfødt og ervervet immunsvikt​
PED-096 Infeksjoner ved medfødt og ervervet immunsvikt​
PED-097 Transplanterte pasienter​​
PED-098 Vaksinasjonsprogrammet

​​Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN ​beskjed.

Program

Under utarbeidelse.

Programmet er tentativt.

Mandag 27.11.23

08.30-08.50 KURSSTART – VELKOMMEN, PRAKTISK ORIENTERING Presentasjonsrunde

08.50-09.00 ENDOKRINOLOGI - ORIENTERING

09.30-10.30 Diabetes, symptomer og tegn. Initial behandling av nyoppdaget diabetes både med og uten ketoacidose.

10.30-10.45 Beinstrekk

10.45-12.00 Prinsipper for behandling og overvåking med kontinuerlig glukosemåling og insulinpumper.

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.15 Oppfølgingsprogram for diabetes samt gjennomgang av kroniske komplikasjoner.

13.30-14.15 Binyrebarksykdom, diagnostikk og behandling. Behandling av barn med systemiske glukokortikoider. (J

14.15-14.30 Kaffepause

14.30-15.15 Unormal pubertet, klassifisering og prinsipp for utredning og behandling. Feil i somatisk kjønnsutvikling.

15.30-16.15 Thyroideasykdommer, utredning og behandling 

Tirsdag 28.11.23

08.00-09.15 Akutte forstyrrelser i kalsium/fosfat-stoffskiftet. Behandling og oppfølging

09.30-10.30 Ulike former for hypofysesvikt, diagnostikk og behandling

10.30-10.45 Beinstrekk

10.45-11.30 Hypoglykemi, utredning og behandling

11.30-12.15 Lunsj

12.15-12.30 NEFROLOGI – ORIENTERING

12.30-12.50 Embryologi – medfødte misdannelser

12.50-13.10 Nyrefysiologi

13.15-14.00 Klassifikasjon av nyresykdommer

14.00-14.15 Kaffepause

14.15-14.55 Proteinuri og nefrotisk syndrom

15.00-15.40 Hematuri og glomerulopatier

15.45-16.15 Post-streptokokk nefritt - PIGN – TIN 

Onsdag 29.11.23

08.00-08.25 Tubulopatier

08.25-08.50 Cystesykdommer

08.50-09.05 Beinstrekk

09.05-09.35 Akutt nyresvikt inklusiv hemolytisk uremisk syndrom

09.35-10.15 Kronisk nyresvikt

10.15-10.30 Beinstrekk

10.30-11.00 Dialyse og transplantasjon

11.00-11.30 Kasuistikker

11.30-12.30 Lunsj

12.30-12.35 REVMATOLOGI - ORIENTERING 
ARTRITT OG SMERTETILSTANDER HOS BARN

12.35-12.55 Artritt hos barn: Differensialdiagnoser og utredning (KASUS 1)

13.00-13.40 Juvenil idiopatisk artritt: Utredning – diagnose – behandling (KASUS 2)

13.45-14.00 Immunologisk utredning: Når skal vi rekvirere hvilke prøver?

14.00-14.15 Kaffepause

14.15-14.40 Uveitter hos barn og øyelegens plass i omsorgen for barnerevmatologiske pasienter
Kasuistikk-diskusjoner

14.45-15.10 Å leve med kronisk sykdom- fra stikkeangst til familiedynamikk

15.15-15.40 Smertetilstander hos barn – tilnærming og utfordringer (KASUS 3) 
Kasuistikk – diskusjoner

Torsdag 30.11.23

SYSTEMISKE BARNEREVMATOLOGISKE TILSTANDER

08.00-08.30 Akutte vaskulitter og systemiske inflammatoriske tilstander - MIS-C

08.30-09.00 Kroniske vaskulitter – hvordan arter de seg hos barn?

09.00-09.45 Bindevevssykdommer – hvordan får vi mistanke om hva det er? (KASUS 4 og 5)

09.45-10.05 Kasuistikker – diskusjon

10.05-10.20 Beinstrekk

10.20-10.45 Autoinflammatoriske syndromer og CNO – kronisk non-purulent osteomyelitt

10.50-11.10 PFAPA - periodisk feber syndrom

11.10-11.30 Kasuistikker – diskusjon

11.30-12.30 Lunsj

12.30-12.40 Barnerevmatologi i Norge – hvem gjør hva og hvor?

12.40-13.25 Immunmodulerende behandling ved barnerevmatologiske tilstander – oversikt, bivirkninger og infeksjonsforebygging

13.30-13.45 Quiz MENTI

13.45-14.00 Kaffepause

14.00-16.30 Workshop (6 grupper med 8 deltakere, sirkulerer på rom 20 minutter)
Endo rom 1+2: Demonstrasjon av penner, sensor og insulinpumpe
Revma rom 3+4+5: Praktisk leddundersøkelse + Kasuistikk
Nefro rom 6: Kasuistikker
Kursevaluerin

Fredag 01.12.23

08.00-08.05 IMMUNOLOGI – Orientering

08.05-08.45 Medfødt immunsvikt - Når mistenke og hvordan utrede immunsvikt?

08.50-9.35 Terapeutiske aspekter ved immunsvikt, inkludert vaksinasjon

09.35-10.20 Kasuistikk-diskusjoner

10.20-10.40 Beinstrekk

10.40-11.30 Oppfølging av stamcelletransplanterte

11.30-12.00 KURSEVALUERING - muntlige kommentarer og spørsmål

Tverregional kurskomite

Endokrionologi/Nefrologi

Helse Vest: Henrik Underthun Irgens 
Helse Vest: Damian Brackman
Helse Sør-Øst: Ingvild Menes Sørensen
Helse Vest: Rønnaug Ødegård
Helse Nord: Arne Stokke
Helse Sør-Øst: Anna Bjerre

Revmatologi/Immunologi

Helse Nord: Ellen Berit Nordal, overlege, forsker, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Universitetet i Tromsø. (kursleder)
Helse Midt: Marite Rygg, professor, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital og NTNU – Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet
Vest: Karin Tylleskär, konst. klinikkdirektør, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus
Helse Sør-Øst: Torstein Øverland, overlege, OUS – Rikshospitalet, ansvarlig for Immunologi – immunsvikt-delen av kurset
LIS-lege: Anette Lundestad, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital.

Opptakskriterier

Tildeling av plasser fordeles ut i fra fordelingsnøkkel og prioriteringsliste fra foretak med hensyn til antall plasser på kurset.

Arbeidsgiver  sende prioriteringsliste til RegUt HMN (regut.hmn@stolav.no) med hvilke LIS de ønsker skal delta på kurset innen 30. oktober for påfølgende vårkurs og 15.mai for påfølgende høstkurs. Les mer om praktiske rutiner for påmelding til kurset her: Praktiske rutiner for påmelding til nasjonalt anbefalte kurs i barnesykdommer

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursavgift

Kr 8200,- Ved servering av lunsj tilkommer det 300 kr pr dag, pr deltaker. 
 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt