logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Pediatrikurs 5 - Hematologi og onkologi (PED)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i barnesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Barnesykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig på våren i Trondheim.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 50 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset bygger videre på Introduksjonskurs 1 og Introduksjonskurs 2.

Etter dette kurset skal LIS:

 • Kunne vurdere perifert blodutstryk som ledd i utredning av anemi. Kunne utrede et barn med anemi i forhold til aktuelle differensialdiagnoser og starte adekvat behandling
 • Kjenne til bruk av perifert blodutstryk som ledd i utredning av malign blodsykdom og kjenne til indikasjonen for benmargsundersøkelse ved mistenkt leukemi/malign sykdom
 • Kunne utrede og behandle barn med trombose, koagulopati eller blødersykdom
 • Kunne utrede barn med infeksiøs eller malignt forstørrede lymfeknuter
 • Kunne gjenkjenne tidlige symptomer hos barn med kreftsykdom og initial utredning før overflytting til barneonkologisk enhet. Kunne starte initial stabiliserende behandling av akutte onkologiske situasjoner før overflytting til barneonkologisk enhet
 • Kunne grunnprinsippene behandlingen av de vanligste maligne sykdommer hos barn
 • Kjenne til støttebehandling som transfusjoner og kvalmestillende ved malign sykdom hos barn
 • Identifisere og sikre adekvat prøvetaking og oppstart av behandling av barn med nøytropen feber

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​​
 
Praktiske ferdigheter
PED-018 Beinmargspunksjon, beinmargsbiopsi og beinmargsutstryk
Hematologi​
PED-077 Blodutstryk -infeksjonssykdommer og hematologiske sykdommer​
PED-078 Anemi - Beinmargsundersøkelse​
PED-079 Idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) - akutt og kronisk​
PED-081 Koagulopatier - Faktorerstatning ved hemofili​
PED-082 Lymfadenopati​
​Malign sykdom hos barn
PED-083 Mistenkt malign sykdom​
PED-084 Akutte tilstander​
PED-085 Malign sykdom - oppfølgende behandling​
PED-086 Behandling av komplikasjoner
Immunologi, transplantasjon og revmatologi​
PED-097 Transplanterte pasienter​
 

​​Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN ​beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Det er ønskelig at LIS har minst ett års ansiennitet.

Akutt og generell veileder i pediatri https://www.barnekreftportalen.no/
 
Artikler og kompendium som utgis i forbindelse med kurset.

Program 

Kurskomite

 • Magnus Aasved Hjort, St. Olavs hospital
 • Charlotte Olsen, St. Olavs hospital
 • Trond Flægstad, UNN Tromsø
 • Maria Gunnes, Haukeland
 • Bem Zeller, OUS

Opptakskriterier

Tildeling av plasser fordeles ut i fra fordelingsnøkkel og prioriteringsliste fra foretak med hensyn til antall plasser på kurset.

Arbeidsgiver  sende prioriteringsliste til RegUt HMN (regut.hmn@stolav.no) med hvilke LIS de ønsker skal delta på kurset innen 30. oktober for påfølgende vårkurs og 15.mai for påfølgende høstkurs. Les mer om praktiske rutiner for påmelding til kurset her: Praktiske rutiner for påmelding til nasjonalt anbefalte kurs i barnesykdommer

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

8200,- Ved lunsj tilkommer 300 kr pr dag, pr deltaker. 
 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt