logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Pediatrikurs 7 - Sosialpediatri, ungdomsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, nevrologi og metabolske sykdommer (PED)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i barnesykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

9.
september
2024
5 dager
  1. 09. sep. 2024
  2. 10. sep. 2024
  3. 11. sep. 2024
  4. 12. sep. 2024
  5. 13. sep. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 09. sep. 2024
  2. 10. sep. 2024
  3. 11. sep. 2024
  4. 12. sep. 2024
  5. 13. sep. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Barnesykdommer

Arrangør

Hvor

MEET Ullevål Stadion

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 50 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset tar for seg tema i barnenevrologi, ungdomsmedisin og sosialpediatrisom det forventes at spesialister i barnemedisin skal ha kunnskap om.

​Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Nevrologi
PED-137 Nevrologisk undersøkelse - bedømmingsverktøy
PED-138 Forsinket psykomotorisk utvikling og syndromer
PED-139 Nevrokirurgiske sykdommer - medfødte og ervervede
PED-140 Vaskulære og inflammatoriske sykdommer i sentralnervesystemet
PED-141 Cerebral parese
PED-142 Epilepsi
PED-143 Hodepine
PED-144 Tuberøs sklerose og nevrofibromatose
PED-145 Habilitering/rehabilitering - tverrfaglige arbeidsformer
PED-146 Nevromuskulære sykdommer
PED-147 Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) - oppfølgingsplan
Barnepsykiatriske tilstander
PED-044 Foreldre-barn-forhold, tilknytningsforstyrrelser og sosiale funksjonsforstyrrelser
PED-045 Psykiske belastningsreaksjoner, stresstilstander og posttraumatiske stressreaksjoner
Sosialpediatri
PED-148 Fysisk, psykisk eller seksuelt overgrep eller omsorgssvikt
PED-149 Påført hodeskade (filleristingsskade - abusive head trauma)
PED-150 Fabrikkert eller påført sykdom (Factitious disorder by proxy - Münchhausen by proxy)
PED-151 Mishandlings- og overgrepssaker
Ungdomsmedisin
PED-152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling
PED-153 Ungdomsårene - spesifikke sykdommer og problemområder
PED-154 Ungdomsårene - oppfølging av kroniske sykdommer
PED-155 Overføring fra barnemedisinsk til voksenmedisinsk oppfølging

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN ​beskjed.​

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Eventuell aktuell litteratur for forberedelse vil bli sendt ut til deltakere i forkant av kurset.

Program 

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Sean Wallace (OUS)
Karianne Tøsse (AHUS)
Ina Helland (AHUS)

Opptakskriterier

Tildeling av plasser fordeles ut i fra fordelingsnøkkel og prioriteringsliste fra foretak med hensyn til antall plasser på kurset.

Arbeidsgiver  sende prioriteringsliste til RegUt HMN (regut.hmn@stolav.no) med hvilke LIS de ønsker skal delta på kurset innen 30. oktober for påfølgende vårkurs og 15.mai for påfølgende høstkurs. Les mer om praktiske rutiner for påmelding til kurset her: Praktiske rutiner for påmelding til nasjonalt anbefalte kurs i barnesykdommer

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).
 
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt