logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Praktisk kurs i gastrointestinal kirurgi (GAK, BAK, KIR)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og generell kirurgi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

28.
august
2024
3 dager
  1. 28. aug. 2024
  2. 29. aug. 2024
  3. 30. aug. 2024

Tid og sted

Når

  1. 28. aug. 2024
  2. 29. aug. 2024
  3. 30. aug. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialiteter

Gastroenterologisk kirurgi, Barnekirurgi, Generell kirurgi

Arrangør

Hvor

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Påmelding til ekstrakurs

Frist for påmelding: 28. mai 2024

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Påmelding

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på våren i Tønsberg.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan GAK)

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan BAK)

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan KIR)

Maks 22 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset anbefales tatt tidlig i del 3 av utdanningsløpet, etter at LIS er ferdig med fellesdel 2 kirurgi (FKI).

​​Kurset er beregnet på LIS under utdanning i gastroenterologisk kirurgi (GAK), generell kirurgi (KIR) og barnekirurgi (BAK) i del 3.

Kurset forutsetter at man har gjennomført kurset i basale kirurgiske ferdigheter (BSS). Kurset er basert på forelesninger og praktiske øvelser der det vil bli undervist i operative teknikker og prosedyrer knyttet til anleggelse av ulike typer anastomoser og stomier samt lukking av bukveggen. LIS-legene vil trene på praktiske ferdigheter i smågrupper med egen instruktør. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha fått et godt teoretisk og praktisk kunnskapsgrunnlag rundt temaene primær bukveggslukking, anleggelse av ulike typer anastomoser samt anleggelse av stomier.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål for generell kirurgi*:

Gastrokirurgi
KIR-002 Anatomi, patofysiologi og kirurgiske behandlingsmetoder
Gastrokirurgi - Akuttkirurgi
KIR-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen
Gastrokirurgi - Øsofagus/ventrikkel/duodenum
KIR-038 Akutte og kroniske tilstander
Gastrokirurgi - Tynntarm/tykktarm
KIR-048 Akutte og kroniske tarmsykdommer inkl behandling av tarmkreft 
KIR-055 Bøylestomier og endestomier

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål for gastroenterologisk kirurgi*:

Basiskompetanse
GAK-002 Anatomi, patofysiologi og kirurgiske behandlingsmetoder
Akuttkirurgi
GAK-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen
Øsofagus/ventrikkel/duodenum
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander
GAK-045 Gastroenterostomi
Tynntarm/tykktarm
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-063 Bøylestomier og endestomier

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Læringsmål for BAK kommer.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Kursleder: Lars Thomas Seeberg

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 5850 ,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt