logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Praktisk kurs i sirkulasjonsfysiologi (ul arterier/vener/ sirk. Lab.) (KAK)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i karkirurgi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

14.
oktober
2024
3 dager
  1. 14. okt. 2024
  2. 15. okt. 2024
  3. 16. okt. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 14. okt. 2024
  2. 15. okt. 2024
  3. 16. okt. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Karkirurgi

Arrangør

Hvor

Aker sykehus, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, ved siden av hovedresepsjonen.

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 12 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

​​Etter endt kurs skal deltakerne ha fått bedret kunnskap om patofysiologi ved arterie- og venesykdommer, og oppnådd basisferdigheter i sirkulasjonsfysiologisk utredning av pasienter med underekstremitetsaterosklerose, forandringer i precerebrale blodkar og venøs dysfunksjon.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basal kunnskap om perifer aterosklerotisk sykdom (PAS)
KAK-001 Hemodynamiske prinsipper og patofysiologiske mekanismer
Utredning og behandling av perifer karsykdom
KAK-012 Epidemiologi, patofysiologi, manifestasjoner, symptomer og naturlig forløp ved PAS
Aneurismer
KAK-026 Aneurismer i aorta, visceralkar og ekstremitetskar
Akutt iskemi og karskade
KAK-044 Patofysiologi, initial traumebehandling, anestesi/intensivbeh., bildediagnostikk med mer
Venesykdommer
KAK-053 Venøs insuffisiens - anatomi, fysiologi, patofysiologi og risikofaktorer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi RegUt HV beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

Nyttig litteratur finnes på www.karkirurgi.org

Her finner du kurshefte i PDF-format (ca. 200 sider): Undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser (karkirurgi.org)

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Kursledere: Carl-Erik Slagsvold og Einar Stranden

Brit Morken Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Karavdelingen
Jonny Hisdal, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Karavdelingen
Antonio Rosales, Karkirurgisk seksjon, Karavdelingen, Oslo universitetssykehus Aker.

Kontaktperson: Einar Stranden, Sirkulasjonsfysiologisk seksjon, Karavdelingen, HLK-klinikken, Oslo universitetssykehus Aker, Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo.

Epost: einar.stranden@mimer.no, mobil: 90 74 21 99

Opptakskriterier 

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 5850,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt