logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin (ORT)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

16.
oktober
2024
3 dager
  1. 16. okt. 2024
  2. 17. okt. 2024
  3. 18. okt. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 16. okt. 2024
  2. 17. okt. 2024
  3. 18. okt. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Ortopedisk kirurgi

Arrangør

Hvor

MEET Ullevål – M1

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

NB! Dette kurset er kun for LIS i ortopedisk kirurgi. LIS i felles kirurgiske fag og maxillofacial kirurgi hadde tidligere et kurs med samme navn (Kurs i pre- per- og postoperativ behandling inkludert intensivmedisin) som nå har endret navn til Kurs i fysiologi og intensivmedisin for kirurger (FKI, MAX).

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 40 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kursprøve siste dag.

Kurset er papirløst og handouts vil ikke bli utdelt. Det vil bli mulighet for å få oversendt PP-presentasjoner elektronisk etter kurset.

​​Kurset er tilpasset ortopedisk praksis og den ortopediske pasienten og skal gi forståelse og kompetanse innenfor fagområdet perioperativ medisin.

Etter endt kurs skal utdanningskandidaten ha kunnskap og kompetanse til, i samarbeid med andre spesialiteter, kunne delta i optimalisering av pasienten pre- og postoperativt.

Han/hun skal ha kompetanse i forhold til vurdering av hvilke anestesimetoder som er best for den enkelte pasient, hvordan pasienten best kan optimaliseres preoperativt, postoperativ smertebehandling, identifikasjon og behandling av postoperative komplikasjoner, perioperativ tromboseprofylakse sett opp mot risiko for perioperativ blødning, transfusjonspraksis og –risiko med blodsparende teknikker, ernærings og elektrolyttoptimalisering samt refleksjoner og kunnskap om lovverk rundt behandling i livets sluttfase og avslutning av behandling​.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-004 Postoperative komplikasjoner
ORT-005 Preoperativ utredning
ORT-006 Smertebehandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

Prosedyrehåndbok for egen anestesiavdeling

Program

Under utarbeidelse. 

Kurskomite

Kursleder: Svein A. Landsverk svland@ous-hf.no

Opptakskriterier 

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.
Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt