logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Psykodynamisk terapi (VOP)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i psykiatri. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

22.
mai
2024
3 dager
 1. 22. mai 2024
 2. 23. mai 2024
 3. 24. mai 2024
Påmelding til kurs i september

Tid og sted

Når

 1. 22. mai 2024
 2. 23. mai 2024
 3. 24. mai 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Hvor

Se info under "Påmelding".

Påmelding til kurs i september

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Påmelding

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel to ganger i året, på våren i Oslo og på høsten alternerer det mellom de andre regionene.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 40 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset er lagt opp med kasuistikker med påfølgende gruppediskusjoner, samt forelesninger og påfølgende diskusjon i plenum med forelesere og medlemmer av kurskomiteen.

Kurset arrangeres to ganger i året og arrangeres av Psykoanalytisk institutt og Institutt for psykoterapi i fellesskap.

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse av lege-pasientforholdet, samt en innføring i grunnleggende prinsipper for psykodynamisk psykoterapi.​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Psykoterapeutisk behandling
VOP-018 Psykoterapeutisk behandling - prosessen
VOP-020 Psykoterapeutiske metoder
VOP-021 Psykoterapeutiske metoder

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Det er en fordel å ha minst ett års tjeneste før man deltar på kurset.

Litteratur

Program

Under utarbeidelse. 

Kurskomite

Kursleder: Jan Ole Røvik, janole@janolerovik.net  
Torunn Landrø
Hege Wilberg
Shahram Shaygani

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 5850,-

Ved servering av lunsj tilkommer 300,- per pers per dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt

Andre datoer

 1. 25.
  september
  2024
  3 dager
  Psykodynamisk terapi (VOP)