logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering (ANE)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i anestesiologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Passert
15.
april
2024
5 dager
 1. 15. apr. 2024, 08:00 - 16:00
 2. 16. apr. 2024, 08:00 - 16:00
 3. 17. apr. 2024, 08:00 - 16:00
 4. 18. apr. 2024, 08:00 - 16:00
 5. 19. apr. 2024, 08:00 - 14:30

Tid og sted

Når

 1. 15. apr. 2024, 08:00 - 16:00
 2. 16. apr. 2024, 08:00 - 16:00
 3. 17. apr. 2024, 08:00 - 16:00
 4. 18. apr. 2024, 08:00 - 16:00
 5. 19. apr. 2024, 08:00 - 14:30

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Anestesiologi

Arrangør

Hvor

Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet, Hansine Hansens vei 18, Tromsø. Auditorium Cerebellum, plan 9, MH Vest

Påmelding

Frist for påmelding: 14. jan. 2024

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig på våren i Tromsø.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 60 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

LIS bør ha gjennomført kursene Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs og Anestesi og perioperativ medisin. Du må ha minimum 2 års ansiennitet som LIS i anestesiologi før kursdeltakelse.

Kursmateriell er tilgjengelig i portal som dere får tilgang til ca 1 måned før kursstart.

Etter endt kurs skal deltakerne ha god kunnskap om basal lungefysiologi og anvendt lungefysiologi ved anestesi og intensivmedisinsk behandling, herunder

 • respiratorbehandling og virkningen av overtrykksventilasjon på den integrerte hjerte – lungefunksjonen.
 • Preoperativ vurdering av lungefunksjon.
 • Enlungeventilasjon i forbindelse med thoraxkirurgi.
 • Non-invasiv ventilasjon.
 • Akutt lungesvikt og ARDS.
 • Bronkoskopi.
 • Avanserte behandlingsformer ved lungesvikt, inkludert inhalert NO-gass og ECMO.
 • Anestesiologisk/intensivmedisinsk behandling av pulmonal hypertensjon.
 • Avansert luftveishåndtering og perkutan trakeostomi.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ANE-003 Farmakologiske forhold – anestesiformer
ANE-006 Anestesiapparat og ventilator - oppbygnng og funksjon
ANE-028 Sjokk tilstander - patofysiologi og behandling
ANE-029 Væskebehandling
ANE-030 Blødningssjokk/store blødninger - Patofysiologi og bruk av blodkomponenter
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-052 Utstyr for luftveistilgang
ANE-053 Luftveisvurdering - vanskelige intubasjonsforhold og våken intubasjon
ANE-055 Kirurgisk- eller percutan luftvei i nødsituasjon
ANE-057 Overvekt – perioperativt forløp
ANE-058 Eldre – perioperativt forløp
ANE-059 Luftveiskomplikasjoner - peroperative
ANE-072 Øre-, nese- og halskirurgi
Intensivmedisin
ANE-096 Luftveistilstander - akutte
ANE-097 Respiratorbehandling
ANE-098 Non-invasiv ventilasjonsstøtte
ANE-099 Bronkoskopi av intubert pasient - sekretmobilisering og mikrobiologisk diagnostikk
ANE-100 Perkutan tracheostomi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Minimum 2 års ansiennitet som LIS i anestesiologi før kursdeltakelse.

Gjennomført kursene Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs og Anestesi og perioperativ medisin

Program

2024 Program Kurs i respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering.pdf

Kurskomite

Kursleder: Anders Benjamin Kildal

Robert Bentehaugen

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt