logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Strålefysikk del II (ONC)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i onkologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

23.
september
2024
3 dager
 1. 23. sep. 2024
 2. 24. sep. 2024
 3. 25. sep. 2024

Tid og sted

Når

 1. 23. sep. 2024
 2. 24. sep. 2024
 3. 25. sep. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Onkologi

Arrangør

Hvor

Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet, J3054 (auditoriet i strålebygget, bygg J).

Påmelding

Frist for påmelding: 23. jun. 2024

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 20 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

​​​Etter dette kurset skal LIS ha:

 • kunnskap om spesifikasjon av behandlingsvolum og doser ifm med stråleterapi
 • kunnskap om prinsippene for behandlingsplanlegging
 • kjennskap til hvordan man utarbeider en enkel doseplan i et doseplansystem
 • kjennskap til hvordan MR og nukleærmedisin benyttes til diagnostisering av kreftpasienter og hvordan disse bildemodalitetene benyttes i stråleterapien
 • kjennskap til avanserte stråleterapiteknikker som volumetrisk modulert arc terapi (VMAT) og bildeveiledet behandling
 • kjennskap til prinsippene for protonterapi
 • kjennskap til brakyterapi og for hvilke diagnoser denne behandlingsmodaliteten benyttes
 • kjennskap til bruk av radioaktive målsøkende forbindelser i onkologien 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Stråleterapi
ONC-045 Strålefysikk og radioaktivitet
ONC-046 Tekniske prinsipper, behandlingsmetoder, pasientgrupper, lovverk og rapportering
ONC-047 Planlegging og gjennomføring av strålebehandling
ONC-048 Behandlingsteknikker

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

 

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.​

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

Kun forelesningsmaterialet.

Program

Under utarbeidelse. 

Kurskomite

Kursleder: Taran Paulsen Hellebust tph@ous-hf.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 6450,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt