logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Thyroideasykdommer, kalsium- og fosfatforstyrrelser, osteoporose, andre skjelettsykdommer (Osteogenesis imperfecta (OI), Pagets sykdom m.fl. (END)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i endokrinologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Endokrinologi

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel annethvert år på høsten, rullerer mellom Oslo og Sverige.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 60 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset går enten i Oslo eller i Sverige. Se langtidsplanen for å se hvor kursene går i et spesifikt år.

Kursinnholdet omfatter målbeskrivelsen for spesialiteten endokrinologi. 

Thyreoideasykdommer: hyperfunksjon, hypofunksjon, myksødemkoma, endokrin oftalmopati, struma, tumor i thyreoidea, vurdere thyreoideafunksjon ved annen sykdom og under graviditet.

Forstyrrelser i kalsium- og beinstoffskiftet: hyper- og hypokalsemi, osteoporose og osteomalasi, andre sjeldne tilstander, tolkning av beinmineralmålinger.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Thyroidea
END-011 Thyroideasykdommer
END-012 Hypothyreose
END-013 Struma med funksjonsforstyrrelser
END-014 Thyroideatumor
END-015 Thyroideaprøver
END-016 Thyroideainngrep
END-025 Endokrin oftalmopati
Osteoporose og kalsiumstoffskiftet
END-024 Osteoporose og andre metabolske skjelettsykdommer
END-027 Metabolske forstyrrelser
Andre endokrine lidelser
END-042 Endokrin sykdom i svangerskapet
END-043 Medikamentelt utløst endokrin forstyrrelse

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Program

Kurskomite

Kursleder: Trine E. Finnes

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).
SEK 9800,-  (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Andre opplysninger

Deltakere må selv organisere overnatting.
Thon Hotel Ullevaal Stadion ligger i samme bygg kurset gjennomføres i.

Ved påmelding oppgir svenske deltakere sitt mobilnummer eller et annet tilfeldig nummer i feltet for HPR-nr.

Kontakt