logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Tinningbenskirurgi (ØNH)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Passert
17.
juni
2024
3 dager
  1. 17. jun. 2024
  2. 18. jun. 2024
  3. 19. jun. 2024

Tid og sted

Når

  1. 17. jun. 2024
  2. 18. jun. 2024
  3. 19. jun. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Øre-nese-halssykdommer

Arrangør

Hvor

Rikshospitalet, Seminarrom D4.1059, ØNH-poliklinikken

Påmelding

Frist for påmelding: 03. mai 2024

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 12 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Deltakerne skal få et godt innblikk i de anatomiske forhold som foreligger i temporalbenet samt lære seg å håndtere mikroskop og borrutrustning for å få en basis for fortsatte øre-kirurgiske inngrep på pasienter i klinikken.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Otologi, audiologi og otonevrologi
ØNH-086 Dissekere tinningbein
ØNH-095 Proteser og implantater i mellomøret og tinningbein

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

Glasscock & Shambaugh: Surgery of the Ear. Goycoolea, Paparella & Nissen: Atlas of Otologic Surgery.Brackmann, Shelton, Arriaga: Otologic surgery, Middle Ear and Mastoid Surgery: Mario Sanna et al.

Program

Program 17. - 19. juni (PDF)

Kurskomite

Kursleder: Greg Jablonski gjablons@ous-hf.no  

Leif Runar Opheim, Jakob Skalleberg, Muneera Iftikhar og Christine Chiu
Øre-nese-hals avdelingen

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt