logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Traumatologi/plastikkirurgiske prinsipper (ØNH)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i øre- nese- halssykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Øre-nese-halssykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel hvert andre år på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 24 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i osteosynteseteknikk og plastikkirurgiske teknikker. Deltakerne skal også tilegne seg kunnskap om initial behandling, kirurgisk behandling og oppfølging av pasienter med kranio-maxillo-faciale og/eller laryngale traumer.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Nese, bihuler og ansiktstraumatologi
ØNH-011 Conchaplastikk, conchotomi og concha media bullosa reseksjon/reduksjon
ØNH-012 Septumplastikk
ØNH-013 Rhinoplastikk
Munnhule, pharynx og øsofagus
ØNH-064 Ranula og retensjonscyster, tungebåndsplastikk
Otologi, audiologi og otonevrologi
ØNH-090 Aurikkelplastikk
ØNH-091 Øregangsplastikk
ØNH-094 Myringoplastikk og operasjoner på mellomøre og ørebeinsknuten

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

  • Traumemanualen, Oslo universitetssykehus: Traumemanualen (metodebok.no)
  • Booth, BC Eppley, R Schmelzeisen: Maxillofacial Trauma and Esthetic Facial Reconstruction. Churchill Livingstone, 2003.
  • J Prein. Manual of Internal Fixation in the Cranio-facial. Shelton, Springer 2002

Program

Kurskomite

Kursleder: Sinan Ahmed Dheyauldeen saldeen@ous-hf.no
Kurskomite: Michelle Belandres Barbero

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 5850,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt