logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Tropesykdommer (INF)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i infeksjonssykdommer. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Infeksjonssykdommer

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fem dager og går som hovedregel årlig, partallsår i Oslo på våren og oddetallsår i Bergen på høsten. 

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan INF)

Helse Sør-Øst: maks 40 deltakere. Helse Vest: maks 30 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

​Kurskomiteene i de ulike regionene beskriver læringsutbytte slik:

Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne diagnostisere og behandle de viktigste importerte og tropiske infeksjonssykdommene, og kjenne til forekomst av disse. Deltakerne skal kunne håndtere importerte infeksjoner i Norge, samt få kjennskap til legearbeid i utviklingsland. Kurset er knyttet opp som læringsaktivitet til læringsmålene for infeksjonssykdommer, men egner seg også for leger under spesialisering i allmennmedisin, pediatri og indremedisin og leger som skal arbeide i utviklingsland.

Etter endt kurs skal deltakerne ha teoretisk kunnskap om tropiske infeksjonssykdommer; forekomst, symptomer og funn, diagnostikk og behandling. Etter endt kurs skal kursdeltaker kunne diagnostisere og behandle de vanligste tropiske infeksjonssykdommer, og skal ha tilegnet seg generell kompetanse og holdninger som er nyttig i møte med pasientpopulasjoner med tropiske infeksjoner i inn- og utland. 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

​​Basiskompetanse
INF-001 Infeksjoner - diagnostikk, behandling og oppfølging
INF-002 Interaksjoner – mikrober og vert
INF-004 Feber, ukjent årsak 
Intensivbehandling 
INF-006 Intensivmedisinsk behandling – infeksjoner
INF-008 Sepsis med multiorgansvikt
Hiv
INF-011 Opportunistiske infeksjoner ved immunsvikt
Viral hepatitt
INF-018 Akutt viral hepatitt
INF-019 Kronisk viral hepatitt
Seksuelt overførbare sykdommer
INF-020 Epidemiologi, klinisk bilde og smitteoppsporing
INF-021 Diagnostiske metoder, prøvetaking og tolkning av prøvesvar
INF-022 Pasientveiledning og behandling av SOS
Importsykdommer
INF-023 Epidemiologi, klinisk vurdering, diagnostikk, behandling og isolasjon
INF-024 Særlig farlige infeksjonssykdommer
INF-025 Epidemiologi, forebygging av smittsomme sykdommer under reise
Mykobakterieinfeksjoner
INF-026 Aktiv tuberkulose
Antimikrobiell behandling
INF-031 Antimikrobiell profylakse
​INF-033 Antimikrobielle legemidler – indikasjoner, kontraindikasjoner og interaksjonsutfordringer
Epidemiologi 
INF-037 Infeksjonssykdommers globale utbredelse og pågående utbrudd
INF-038 Smittsomme sykdommer - melderutiner
Bioterrorisme
INF-039 Smittsomme sykdommer – særlige farlige
Smittevern
INF-040 Smittsomme sykdommer – risiko for smittespredning
INF-041 Resistente mikrober – oppdage sykdomstilfeller, utrede og varsle
INF-042 Isolasjonsrutiner og tiltak for å hindre smittespredning
Mikrobiologi
INF-045 Immunsvekkede pasienter – mikrober som kan føre til infeksjoner
INF-046 Prøvetaking og valg av transportmedium
INF-048 Mikrobiologisk hurtigdiagnostikk
INF-049 Mikrobiologiske funn – klinisk relevans, antimikrobiell behandling og sykehushygiene
INF-​050 Mikrobiologiske svar 

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur Helse Sør-Øst

  • Beeching, Gill. Lecture Notes: Tropical Medicine, 7th Edition, 2014
  • Davidson, Brent, Seale, Blumberg. Oxford Handbook of Tropical Medicine, 5th Edition, 2022
  • Peters' Atlas of Tropical Medicine and Parasitology, 7th Edition, 2018
  • Rothe. Clinical Cases in Tropical Medicine, 2nd Edition, 2020
  • Keystone et al. Travel Medicine, 4th Edition, 2019
  • Norsk legemiddelhåndbok. Kapittel T1.6, T1.18, T1.19, L1.5. og L1.6. Lastes ned fra www.legemiddelhandboka.no
  • Håndbok for Infeksjonsmedisinsk avdeling, Ullevål sykehus. Kapittel «Importsykdommer». Lastes ned fra www.metodebok.no

Litteratur Helse Vest

  • Davidson, Brent, Seale, Blumberg. Oxford Handbook of Tropical Medicine, 5. utgave, 2022
  • Nabarro, Laura: “Peters’ Atlas of Tropical Medicine and Parasitology”. 7. utgave, 2019. ISBN: 978-0-7020-4061-0
  • Gill, Beeching: “Lecture notes on Tropical medicine”. 7. utgave, 2014

Program

Program 11.-15. mars 2024 (PDF)

Mandag 

10.00  Åpning av kurset. 
10.15 Tuberkulose; epidemiologi
11.00 Tuberkulose; patogenese og diagnostikk. 
11.45 Tuberkulose; klinikk, behandling og forebygging 
13.15  HIV/AIDS epidemiologi 
13.45  Opportunistiske infeksjoner i utviklingsland
14.15  Melioidose
15.00  Antrax og pest
15.40  Tropemedisinske kasustikker
 

Tirsdag

09.00  Tarmparasitter
09.40  Schistosomiasis
10.20  Taeniasis 
10.50  Cysticerkose
11.30  Hydatid sykdom
13.00  Filariasis 
13.40  Kutan leishmaniasis  
14.20  Visceral leishmaniasis
14.50  Rickettsioser 
15.30  Reisemedisinsk rådgivning 
 

Onsdag 

09.00 Importfeber 
09.40 Ebola 
10.20 Annen hemorhagiske febersykdom 
10.50 COVID-19 og konsekvenser i utviklingsland 
11.30 Dengue feber 
13.00 Tropisk encefalitt 
13.45 Infeksiøs gastroenteritt 
14.30 Antibiotikaresistens i utviklingsland 
15.15 Kasustikker 
15.30 Interaktiv quiz
 

Torsdag 

09.00 Malaria epidemiologi og patogenese
09.45 Malaria klinikk og diagnostikk
10.30 Malaria behandling og forebygging
11.15 Tyfoid- og paratyfoid feber
11.45 Interaktiv quiz
13.00 Afrikansk sovesyke 
13.40 Chagas
14.20 Q feber og brucellose 
15.00 Leptospirose 
15.40 Interaktiv quiz 
 

Fredag 

09.00 Sykdomsforståelse, kulturforskjeller, kommunikasjon 
09.45 Tropiske infeksjoner – interaktiv repetisjon 
10.30 Tropemedisinkurs India 
12.00 – 13.00 Kursprøve
13.00 – 13.15 Gjennomgang av kursprøve. Avslutning av kurset

Kurskomite

Helse Sør-Øst

Kursleder: Frank Olav Pettersen

Mogens Jensenius 
Kristian Tonby

Helse Vest

Kursleder: Kristine Mørch 

Bjørn Blomberg
Kurt Hanevik

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 8200,-

Ved servering tilkommer 300,- per pers per dag.

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Praktiske opplysninger

Kurset foregår i Søsterhjemmet (bygg 2) på Ullevål sykehus, et stort og ruvende mursteinshus ikke langt fra hovedinngang og ved siden av Kiwi-butikken og apoteket.

Kurset er "papirløst", og vi deler ikke ut handouts. Alle foredrag legges fortløpende inn i en Dropbox som vil være åpen for deltakerne under kurset og i en begrenset tid etterpå. Alle kursdeltakere bør derfor ved siden av penn og papir ha med egen laptop. Det er begrenset med stikkontakter i kurslokalet, og møt helst opp med fulladet batteri. Uansett kan det være lurt å ta med en ladekabel, og kanskje en skjøteledning. Det er trådløst nettverk i kurslokalet.

Vi serverer kaffe, te og sjokolade 2 ganger om dagen i kurslokalet. I 1. etasje på i Søsterhjemmet er det en kantine med buffémat hvor man kan spise lunsj. I Espresso House ved siden av sykehusapoteket serveres god kaffe, te og småretter.

Kontakt