logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Ultralyd i fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i tre dager og går som hovedregel årlig på våren i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 30 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det legges opp til minst mulig forelesninger og mest mulig hand-on/trening på arbeidsstasjon da det er viktig med et praktisk rettet kurs hvor kursdeltagerne får øve på bruk av ultralyd under supervisjon. Det forventes at deltagerne har lest seg opp på relevant litteratur, og kursledelsen vil legge frem anbefalt undervisningsmateriell/relevante lenker.

Det vil bli praktisk trening på ultralydveiledet injeksjoner på kurset (vi bruker da for eksempel kalkunfileter!). NB! Deltagere på kurset må være forberedt på å undersøke på hverandre og bør planlegge hensiktsmessig bekledning deretter (som for eksempel topp med stropper for kvinnene) ved skulderundersøkelse. Ved hofteundersøkelse, må vi be noen kunne kle av seg til underbukse. Dette er selvsagt frivillig, men vi har ikke anledning til å innhente pasienter eller andre frivillige til disse sesjonene.

  • Kunne grunnleggende prinsipper UL
  • God undersøkelsesmetodikk
  • Systematisk undersøkelse for de vanligste strukturer vi ser på i fysikalskmedisin og rehabilitering
  • Kjenne til anisotropi
  • Gjenkjenne strukturer som sene, muskel, kar, nerve, ben, væske
  • Gjenkjenne seneruptur, tendinopati, hydrops, bursitt
  • Utføre enkel ultralydveiledet prosedyre... m.m.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Nervesystemet
FMR-037 Spastisitet - fokal injeksjonsbehandling
Bevegelsesapparatet
FMR-041 Normale og aldersbetingede tilstander
FMR-044 Tendinopatier og senerupturer
FMR-049 Skulder
FMR-050 Albue, håndledd og hånd
FMR-051 Bekken og hofter
FMR-052 Kne
FMR-053 Ankel og fot
FMR-054 Ultralyd - bløtdeler og ledd
FMR-055 Injeksjoner - bløtdeler og ledd
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Anbefalt og forslag til kurslitteratur/lenker:

Videre kan følgende være nyttig i lærings-og treningsøyemed:

Annet nyttig:

Program

Her er et kart over Ullevål sykehus med ring rundt bygg 2, 31 og 36, transport og dagligvare: Kart Ullevål sykehus (PDF)

Kurskomite

Kursleder: Synnøve Kvalheim - uxkvsy@ous-hf.no

Kjersti Myhre
Marte Heide
Simen Haugen
Kristin Østlie
Marit Vindal Forslund

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt