logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Uroradiologi (RAD)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i radiologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Radiologi

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fire dager og går som hovedregel annethvert år på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 80 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

​​Dette er et kurs i urogenital radiologi. Vi vil vektlegge radiologisk utredning med alle relevante modaliteter i forhold til ulike kliniske problemstillinger. Både benigne og maligne tilstander vil bli dekket.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Urogenital radiologi - Teori
RAD-246 Steinsykdommer (3a)
RAD-248 Oppfyllinger (benigne og maligne) i nyrer og samlesystemet (3a)
RAD-249 Nyresvikt og bruk av kontrastmiddel (3a)
RAD-250 Oppfyllinger (benigne og maligne) i binyrer (3a)
RAD-251 Sykdommer i ovarier, uterus og vagina (3a)
RAD-252 Sykdommer i prostata, vesiculae seminales og testes/scrotum (3a)
RAD-253 Angiografiske prosedyrer i bekkenet (3b)
RAD-254 Intervensjoner i urinveier (3b)
RAD-255 Nyredonor og recipient (3b)
RAD-257 Staging av kreft i urogenitale organer begge kjønn (3b)
RAD-258 Oversikt urinveier (3a)
RAD-259 Urografi (3b)
RAD-313 Nyreskader (3a)
RAD-314 Ureter, blære og urethraskader (3a)
RAD-315 Testis/skrotum og penile traumer (3b)
RAD-316 Cervico-vaginale traumer (3b)
RAD-332 Urethragrafi (3b)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Program

Kurskomite

Kursleder: Johan Castberg Hellund, Overlege
Avdeling for radiologi, Ullevål
Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin, OUS

UXOHHE@ous-hf.no      

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 8200,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt