logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning
Et fjell dekket av snø

Nasjonal ledelsesutvikling

Nasjonal ledelsesutvikling (NLU) er et sett av tiltak som drives av de regionale helseforetakene i fellesskap, og en plattform for arbeid med ledelsesutvikling i helseforetakene.

Nasjonalt topplederprogram

Programmet skal bidra til at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som sørger for at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste uavhengig av organisasjon, nivå og finansiering.

Mer om kurset på masternivå (bi.no)
En person som forklarer noe til en gruppe mennesker
Sist oppdatert 01.11.2023