logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Ledermobilisering

Det er store utfordringer i spesialisthelsetjenesten. Det krever ledelse for å lykkes. Ledermobiliseringsprogrammet er ett svar for å møte utfordringene, der målet blant annet er å motivere medarbeidere inn i ledelse.

På grunn av alderssammensetningen er det et økende behov for nye ledere, men generelt få søkere til nye lederstillinger. Forløpig evalueringen viser at ledermobiliseringsprogrammet har økt deltakernes motivasjon for ledelse.

Endring fra 2018

På grunn av det store antall deltakere og foretak har de administrerende direktørene for de regionale helseforetakene besluttet at gjennomføringen av ledelsesutviklingsprogrammet Ledermobilisering overføres fra Nasjonal ledelsesutvikling til de regionale helseforetakene fra 2018.

Målgruppen for ledermobilisering er medarbeidere fra alle faggrupper som:

  • Har interesse for ledelse og vurderer ledelse som karrierevei
  • Vurderes av egen ledelse til å ha et lederpotensial
  • Er på et sted i karrieren som gir mulighet for flere år som leder

Sist oppdatert 09.06.2020