logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Styringsgruppen

Styringsgruppen for nasjonale ledelsesutviklingstiltak ble opprettet i 2002. I foretaksmøtene i januar 2004 ble RHF-ene bedt om å videreføre deltakelsen i gruppen.

Styringsgruppen er sammensatt av personer fra ledergruppen i RHFene, tidligere deltakere på NTP og eksterne ressurspersoner:

Hilde Brit Christiansen

Hilde Brit Christiansen                
direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi
Helse Vest RHF


Kristian Iversen Fanghol

Hilde Rolandsen
eierdirektør
Helse Nord RHF


Anne Katarina Cartfjord

Anne Katarina Cartfjord
HR-direktør
Helse Midt-Norge RHF


Svein Tore Valsø

Svein Tore Valsø
konst. HR-direktør
Helse Sør-Øst RHF


Lisbeth Sommervoll

Lisbeth Sommervoll
viseadm. direktør
Oslo universitetssykehus HF

Se også mandat for arbeidet

Sist oppdatert 12.03.2018