logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Onkoplastisk og rekonstruktiv brystkirurgi (BEK)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i bryst- og endokrinkirurgi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Bryst- og endokrinkirurgi

Arrangør

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i fire dager og går som hovedregel annethvert år på høsten i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 20 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Deltagere er velkomne til å sende inn kasustikker til diskusjon under tumorboard dag 2. Sendes til kursleder minimum en uke før kurstart: Helle.skjerven@vestreviken.no

Etter endt kurs skal LIS ha tilegnet seg nødvendig basal kunnskap om onkoplastiske teknikker teoretisk og få god kjennskap til de mest brukte rekonstruksjonsteknikker ved brystkreftoperasjoner.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*: 

Diagnostikk og behandling av brystkreft og andre sykdommer i bryst
BEK-021 Brystbevarende kirurgi, onkoplastiske teknikker nivå 1
BEK-022 Onkoplastiske teknikker nivå 2
BEK-023 Rekonstruktiv kirurgi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

  • «Breast Surgery» Dixon
  • «Partial breast Reconstruction» Losken, Hamdi
  • “Oncoplastic and reconstructive surgery for breast cancer” Fitoussi et al

Program

Kurskomite

Kursleder: Helle Kristine Skjerven, Drammen Sykehus, Vestre Viken

Helle.skjerven@vestreviken.no

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

8200,- (inkludert lunsj).

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt