logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin (ANE)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i anestesiologi. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

15.
mai
2024
4 dager
  1. 15. mai 2024
  2. 16. mai 2024
  3. 30. mai 2024
  4. 31. mai 2024
Påmelding til kurs i november/desember

Tid og sted

Når

  1. 15. mai 2024
  2. 16. mai 2024
  3. 30. mai 2024
  4. 31. mai 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Anestesiologi

Arrangør

Hvor

Se info under "Påmelding".

Påmelding til kurs i november/desember

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Påmelding

Om kurset

Kurset varer i fire dager (to dager fysisk og to dager digitalt) og går som hovedregel to ganger i året (vår/høst) i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 30 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kurset tas på slutten av spesialiseringen.

Kurset består av to deler: en digital del og en fysisk del, der det er forberedelser i NAKOS-portalen i forkant av både den digitale delen og den fysiske delen av kurset.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ANE-022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
ANE-023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-034 AHLR – behandlingsalgoritme, medikamentdosering og defibrillering
ANE-035 Livreddende og stabiliserende behandling – gjenoppliving ved ulike tilstander
ANE-036 Etiske vurderinger ved gjenopplivning
ANE-037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-075 Barneanestesi – over tre år
ANE-076 Barneanestesi – under tre år
Intensivmedisin
ANE-083 Generell intensivbehandling
ANE-084 Oppstart intensivbehandling
ANE-085 Fullstendig intensivforløp
ANE-086 Intensivbehandling ved livets slutt
ANE-087 Smerte og delirium under intensivbehandling
ANE-088 Ernæringstilstand – ernæringsplan
ANE-089 Komplikasjoner - vurdere risiko og iverksette forebyggende og terapeutiske tiltak
ANE-090 Skåringssystemer - intensivpasienter
ANE-091 Kardiovaskulær komorbiditet ved kritisk sykdom
ANE-092 Sirkulasjonssvikt
ANE-093 Hemodynamisk monitorering
ANE-094 Mekanisk sirkulasjonsstøtte og ekstrakorporal membran oksygenering
ANE-096 Luftveistilstander – akutte
ANE-097 Respiratorbehandling
ANE-098 Non-invasiv ventilasjonsstøtte
ANE-101 Nyresvikt - renal fysiologi og biokjemi - væske-, elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelser
ANE-103 Gastrointestinal funksjon
ANE-104 Leversvikt – kronisk og akutt
ANE-105 Nevrologiske og nevrokirurgiske tilstander – akutte
ANE-109 Væske-, elektrolytt- og syre-/basebalansen
ANE-112 Barn – starte behandling
ANE-113 Infeksjonstilstander (alvorlige) – etiologi, patofysiologi, diagnostikk og behandling
ANE-114 Koagulasjonsforstyrrelser hos kritisk syke
ANE-115 Koagulasjonsforstyrrelser – akutte
ANE-116 Tromboseprofylakse
Smerte
ANE-124 Akutte smerter hos barn og ungdom

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Program

Legges ut i NAKOS-portalen.

Kurskomite

Kursleder I: Kristoffer Stensrud krst8@ous-hf.no
Kursleder II: Guro Grindheim gberner@ous-hf.no

Opptakskriterier

Kursleder fordeler plasser. Deltakerne må ha minst 40 mnd ansiennitet.

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 7600,- (inkludert lunsj to av dagene).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Annen informasjon

Kurset "Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin" er nytt. Det gamle kurset" «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander» erstattes i dag av to nye kurs:

Hvis du har fullført kurs i «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander», så trenger du ikke ta de to nevnte «nye» kursene. 

Kontakt

Andre datoer