logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Fagkurs

Transkulturell psykiatri (VOP)

Kurset inngår i Helsedirektoratets anbefalinger for spesialistutdanning i psykiatri. Se under om kursgodkjenning i gammel ordning.

1.
november
2024
 1. 01. nov. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 01. nov. 2024

Type arrangement

Kurs LIS

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Hvor

Thon Hotel Opera, Oslo

Påmelding

Dersom det ikke er publisert datoer på kurset vil det publiseres så snart tidspunkt er avklart med kursleder, som hovedregel seks måneder før kursstart.

Om kurset

Kurset varer i én dag og går som hovedregel to ganger i året (vår/høst) i Oslo.

Planlagte gjennomføringer av kurset (langtidsplan)

Maks 70 deltakere. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Vi ber om at deltakerne tar med CFI på kurset. CFI kan lastes ned her: Kultur, kontekst og psykopatologi – manual for diagnostisk intervju | Flyktning

Kurset vil avsluttes med en kursprøve som må være bestått for å få godkjent kurset.

​​Deltakerne skal gjennom kurset ha tilegnet seg ferdigheter og forståelse som er vesentlige for psykiatrisk arbeid på tvers av kulturer, herunder arbeid med traumerelaterte symptomer sett i kulturelt perspektiv. Deltakerne skal spesifikt ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om CFI ("Cultural Formulation Interview") til å kunne benytte dette i psykiatrisk diagnostikk. 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-048 Transkulturelle - samvalg
VOP-049 Kultur, etnisitet og religion
VOP-050 Asylsøkere og flyktninger - krig - tortur
Annen spesifikk kompetanse – Kommunikasjon og undervisning
VOP-060 Tolk

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Anbefalt forkunnskap/erfaring

Litteratur

 • Aronson Fontes, L. (2008). Interviewing clients across cultures. A
  practitioner's guide. England, Guildford Press.
 • Aten, J.D. & Leach, M.M. (2008). Culture and Therapeutic Process.
  England, Routledge Press.
 • Baarnhielm, S. & Scarpinati Rosso, M. (2009). The cultural
  formulation- a model to combine nosology and patients' life context in psychiatric diagnostic practice. Transcultural Psychiatry, 46: 406-428.
 • Baarnhielm, S., Scarpinati Rosso, M., & Patty, L. (2010). Kultur,
  kontekst og psykopatologi. Manual for diagnostisk intervju basert på
  kulturformuleringen i DSM-IV. Oversatt til norsk av Emine Kale og
  Kirsti Jareg, NAKMI.

Program

Under utarbeidelse.

Kurskomite

Kursansvarlig: Norsk Psykiatrisk Forening ved utvalg for transkulturell psykiatri / -barne- og ungdomspsykiatri og global mental helse Utvalg for transkullturell psykiatri.

Kursleder: Øystein Sørbye

Opptakskriterier

Prioritering til kursplasser skjer etter ansiennitet. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs  

Kursgodkjenning gammel ordning

Kursgodkjenning etter regler for spesialistgodkjenning i gammel ordning

Kursavgift

NOK 3800,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset. Dette gjelder uansett grunn, inkludert sykemelding. 

Kontakt