logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Utdanningsplaner i virksomhetene

Her finner du lenker til planene virksomhetene har for spesialistutdanning i ulike spesialiteter. Ansvaret for innholdet ligger hos virksomhetene som har publisert dem. Hvis du har spørsmål til planene, kan du kontakte virksomheten direkte.

Spesialistforskriftens §22e stiller krav om at en utdanningsplan skal opplyse om blant annet

  • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
  • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
  • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
  • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
  • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
  • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
  • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
  • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
  • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

​Utdanningsvirksomheter som vil ha lenke til sine utdanningsplaner på denne siden, kan sende mail til carmau@ous-hf.no

For at det ikke skal oppstå brutte lenker på denne siden, er det fint om den som er ansvarlig for å publisere utdanningsplaner hos den enkelte virksomhet gir beskjed til carmau@ous-hf.no når utdanningsplaner er oppdatert. 

Helse Midt

St Olavs hospital HF

Helse Sør-Øst

Oslo Universitetssykehus HF


 

Helse Nord

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

Helse Vest

Helse Bergen HF

Helse Førde​

Annet

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Nordland

Sist oppdatert 16.04.2024