logo
modell

Referansemodeller

En referansemodell etablerer felles rammer i helsesektoren. Alle aktører i spesialisthelsetjenesten bør benytte seg av felles modeller ved kartleggings- og analysearbeid i forbindelse med virksomhetsutvikling. Ved bruk en referansemodeller sparer du tid og forenkler samarbeid, samt eventuell standardiseringsarbeid, på tvers av helseregionene.

Sist oppdatert 10.10.2022