logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning
En gruppe steiner på en strand

Arbeid med virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten

Nedenfor har vi samlet informasjon om hvordan interregional virksomhetsarkitektur er organisert, og hvilke overordnede rammer som ligger til grunn for arbeidet.  Her kan også du lese om visjonen for praksisen, strategisk tilknytning, arkitekturstyring og bruk av TOGAF rammeverket, samt grunnleggende informasjon om hva virksomhetsarkitekturen er.

Sist oppdatert 15.10.2021