logo Spesialisthelsetjenesten, felles nettløsning

Hvilket RegUt er fagkontakt for din spesialitet?

Ansvaret for oppgavene RegUt skal utføre innen hver spesialistutdanning er fordelt regionvis og omtales som fagkontaktansvar.

​​Her finner du kontaktinformasjon til de fire RegUtene​

​Spesialitetsvis oversikt over hv​ilket RegUt som er fagkontakt
Spesialitet​​​​ RegUt​​​
​Akutt- og mottaksmedisin RegUt HSØ
​Anestesiologi​​ RegUt HN
​Arbeidsmedisin​​ ​RegUt HSØ
​Barne- og ungdomspsykiatri RegUt HSØ
​Barnekirurgi RegUt HV
​Barnesykdommer RegUt HMN​
​Blodsykdommer RegUt HSØ​
Bryst- og endokrinkirurgi​ ​RegUt HV​
​Endokrinologi RegUt HSØ
​Fordøyelsessykdommer ​RegUt HSØ
​Fysikalsk medisin og rehabilitering RegUt HMN
​Fødselshjelp og kvinnesykdommer RegUt HMN
​Gastroenterologisk kirurgi ​RegUt HV
​Generell kirurgi ​RegUt HV
Geriatri RegUt HSØ
​Hjertesykdommer RegUt HSØ
​Hud- og veneriske sykdommer RegUt HN
​Immunologi og transfusjonsmedisin RegUt HMN
​Indremedisin RegUt HSØ
Infeksjonssykdommer RegUt HSØ
​Karkirurgi RegUt HV
​Klinisk farmakologi RegUt HMN
​Klinisk nevrofysiologi ​RegUt HN
​Lungesykdommer ​RegUt HSØ
​Maxillofacial kirurgi ​RegUt HV
​Medisinsk biokjemi RegUt HMN
​Medisinsk genetikk ​RegUt HSØ
​Medisinsk mikrobiologi RegUt HMN
​Nevrokirurgi ​RegUt HV
​Nevrologi ​RegUt HN
​Nukleærmedisin ​RegUt HSØ
​Nyresykdommer ​RegUt HSØ
​Onkologi RegUt HN
​Ortopedisk kirurgi ​RegUt HV
​Patologi ​RegUt HN
​Plastikkirurgi ​RegUt HV
​Psykiatri ​RegUt HMN
​Radiologi ​RegUt HN
​Revmatologi ​RegUt HN
​Rus- og avhengighetsmedisin ​RegUt HSØ
​Thoraxkirurgi RegUt HV
​Urologi ​RegUt HV
​Øre-, nese-, halssykdommer RegUt HMN
​Øyesykdommer ​​RegUt HMN

Koordinerende ansvar for FKM-kurset 
«Administrasjon og ledelse»

​RegUt HV​

 

RegUt Helse Sør-Øst

 • Arbeidsmedisin
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Medisinsk genetikk
 • Nukleærmedisin
 • Rus- og avhengighetsmedisin
Spesialiteter med felles indremedisinske læringsmål
 • Akutt- og mottaksmedisin
 • Blodsykdommer
 • Endokrinologi
 • Fordøyelsessykdommer
 • Geriatri
 • Hjertesykdommer
 • Indremedisin
 • Infeksjonssykdommer
 • Lungesykdommer
 • Nyresykdommer

Kontakt RegUt HSØ

 

RegUt Helse Vest​

 • Maxillofacial kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Ortopedisk kirurgi

Spesialiteter med felles kirurgiske læringsmål

 • Barnekirurgi
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Generell kirurgi
 • Karkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi

RegUt HV har i tillegg koordinerende ansvar for FKM-kurset «Administrasjon og ledelse».

Kontakt RegUt HV

 

RegUt Helse Midt​

 • Barnesykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Klinisk farmakologi
 • Medisinsk biokjemi
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Psykiatri
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer

Kontakt RegUt HMN

 

RegU​t Helse Nord​

 • Anestesiologi
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Nevrologi
 • Onkologi
 • Patologi
 • Radiologi
 • Revmatologi 

Kontakt RegUt HN

Sist oppdatert 20.03.2023